Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Vier tips voor ná de gemeenteraadsverkiezingen

NOC*NSF22 apr. 2022

De gemeenteraadsverkiezingen liggen achter ons. Nu begint het formatieproces en de uitkomsten daarvan zijn van groot belang als het gaat om de financiering van sport in jouw gemeente. Hoe zorg je er als sportvereniging of bestuurder voor dat sport en bewegen op de politieke agenda komt (en blijft)? En hoe bouw je een goede relatie op met de gemeente en de raadsleden? Op KNVB Assist vonden we een aantal tips die antwoord geven op deze vragen.

Waar de afgelopen maanden vooral in het teken stonden van sport op de politieke agenda krijgen, wordt het de komende jaren met name belangrijk een relatie op te bouwen met de raadsleden, wethouders en ambtenaren. Maar hoe doe je dat? 

Tip 1: Feliciteer de nieuwe raadsleden en nodig hen uit voor een werkbezoek 

Ongeacht de uitslag van de verkiezingen in jouw gemeente is het verstandig de nieuwe raadsleden te feliciteren met de resultaten. Dit tekent niet alleen je betrokkenheid, maar het is ook een mogelijkheid de raadsleden uit te nodigen voor een werkbezoek. Na de verkiezingen worden er verschillende fases doorlopen voordat er een akkoord is. Het is handig dit in het achterhoofd te houden bij het versturen van de felicitatie. NOC*NSF heeft een voorbeeld van een felicitatiebrief gemaakt, die gebruikt kan worden door clubs. 

Het werkbezoek van de raadsleden kan bestaan uit samen een wedstrijd kijken, een training volgen of een rondleiding geven bij de vereniging, bijvoorbeeld in het weekend wanneer er veel roering is op de club. Door de nieuwe raadsleden snel na de verkiezingsuitslag te benaderen en persoonlijk kennis te maken bouw je een goede relatie op met hen. Zij gaan de komende vier jaar mede het beleid bepalen, dus goed contact is onmisbaar. 

Tip 2: Benader de juiste ambtenaar met een concreet idee 

Ambtenaren hebben veel specifieke kennis op bepaalde terreinen - bijvoorbeeld sport - en schrijven het beleid van de gemeente. We adviseren daarom om de ambtenaar met het dossier sport binnen jouw gemeente eveneens te benaderen. Zij zijn gebaat bij goede en interessante ideeën. Als bestuur kun je dus kort en bondig al een of meerdere ideeën die je als vereniging hebt, delen met de ambtenaar. Heeft jouw vereniging een document waarin beschreven staat wie de club is, wat de rol van de vereniging is, wat de toegevoegde waarde in de lokale maatschappij is en hoe jouw club deze waarde kan versterken? Deel deze dan met de ambtenaar. Dit maakt meteen duidelijk waar je als vereniging (en bestuur) voor staat. 

Tip 3: Bundel de krachten 

Samen sta je sterk, luidt het spreekwoord. En dat geldt net zo goed voor jouw voetbalvereniging. Het is altijd handig als je namens een zo groot (en divers) mogelijke groep kunt spreken richting de gemeente. Er zijn verschillende manieren om de krachten te bundelen. Bijvoorbeeld door met meerdere voetbalclubs op te trekken (als die er zijn), of door juist andere sportverenigingen te betrekken in de lobby. Maar het kan ook interessant zijn je partners buiten de sport te vinden. Denk aan een gezamenlijke brief aan het college namens een ouderenorganisatie en de voetbalvereniging waarin jullie samen voor meer beweging pleiten. Of een gezamenlijk werkbezoek waarin je de samenwerking tussen jouw vereniging en de basisschool uit het dorp presenteert. Door samen te werken krijg je over het algemeen meer gedaan. 

Tip 4: Blijf investeren in de relatie met de gemeente 

Als het college is gevormd en de wethouders zijn benoemd, zit het werk er als bestuurder niet op. De komende vier jaar bepalen deze personen het beleid in de gemeente, dus blijf investeren in de relatie. Vraag jezelf bijvoorbeeld af: wie is de wethouder sport? Welke andere wethouders zijn voor ons van belang? Verbind deze personen met jouw vereniging en met sport. Dit kun je doen door ze periodiek te informeren over zaken die spelen, of ze te betrekken bij evenementen die je organiseert. Zorg dat je in verbinding blijft en houd het contact warm. Want door te informeren, organiseren en verbinden groeit de kans dat sport (hoog) op de politieke agenda blijft staan.  

Dit artikel verscheen eerder op KNVB Assist.


NOC*NSF 22 apr. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: