Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Heemskerk: lokale verbinder 50+: ‘Alles begint met zichtbaarheid’

NOC*NSF08 apr. 2022

In veel gemeenten wordt de roep om ondersteuning bij het fit en vitaal houden van de oudere bewoners luider. Enkele gemeenten voeren daarin al sinds vele jaren een actief beleid, andere gemeenten hebben het in nabije verleden opgepakt. Daar hoort ook Heemskerk bij, waar Winnie Assendelft sinds begin 2021 specifiek als buurtsportcoach senioren aan de slag is gegaan. Met ondersteuning vanuit het project ‘Lokale verbinder 50+’ van NOC*NSF ligt er nu een stevige basis om de komende jaren verder uit te bouwen.

“Heemskerk is een gemoedelijk dorp. Ik kom er zelf vandaan”, zegt de medewerkster van Team Sportservice Kennemerland, waar zij al een aantal jaren bij werkzaam is. “In het verleden was de focus vanuit Team Sportservice Kennemerland vooral gericht op de jeugd. Maar Heemskerk vergrijst, en vooral ook vanuit het vitaliteitsdebat kwam de roep om te investeren in de gezondheid van ouderen binnen de gemeente.”

Contacten leggen

De projectondersteuning van Lokale verbinder 50+ kwam wat timing betreft slecht uit. Winnie: “We startten begin januari 2021 met het project, dat was midden in de harde lockdown. Al onze mooie plannen, die we geschreven hadden, zoals een grote startbijeenkomst om alle partijen bij elkaar te halen, gingen daardoor niet door.” In plaats daarvan besteedde zij haar tijd aan het leggen van nieuwe contacten met de ouderenzorginstellingen, fysiotherapiepraktijken, huisartspraktijken, woongroepen en welzijnsinstellingen. “We hadden eigenlijk al een heel goed netwerk vanuit Team Sportservice, vooral met verenigingen en andere beweegaanbieders, en dat hebben we – met name digitaal – uitgebreid. Enerzijds was het natuurlijk jammer, dat we door de lockdown in die eerste fase ons maar beperkt konden presenteren. Van de andere kant geloof ik wel dat ik door deze manier van kennismaken daar waar twijfel of weerstand was met goede gesprekken onze positie in dit verband kon verhelderen.” Om daarbij wat aantallen te noemen: er werden gesprekken gevoerd met 11 maatschappelijke partners, 6 beweegaanbieders en met 27 senioren vonden beweegadviesgesprekken plaats.

Lokaal verbinden

Na de lockdown ging men voortvarend aan de slag met activiteiten: in april werd er een multisport-ochtend georganiseerd, waar yoga (vanuit MET Heemskerk), pilates (door sportschool Fit4you2) en badminton (door BC Heemskerk) aangeboden werd. “Het aantal deelnemers viel toen nog wat tegen, waarschijnlijk ook omdat het heel kort na de lockdown was. Maar van de twaalf deelnemers zijn er zes gebleven, dus dat is wel een succes.” De volgende activiteit in juni was ‘Balkonbewegen’. “Dat was een enorm succes! We hadden meer dan 100 deelnemers!

Balkon Bewegen Heemskerk

Niet alle activiteiten werden zelf nieuw verzonnen. De gemeente haakte bijvoorbeeld ook aan bij het programma ‘Doortrappen’, bedoeld om senioren zo lang mogelijk op de fiets mobiel te houden. Vanuit dat programma werd onder andere een fietstocht georganiseerd, waarvoor de routes van de Heemskerkse fiets4daagse gebruikt werden. “De aanmeldingen daarvoor liepen echt storm, dat zat binnen twee dagen vol. En het leuke was ook dat lokale horeca hun medewerking aanboden om aanbiedingen met koffie of gebak eraan te koppelen. Dat is wat lokaal verbinden betekent, toch?”

Old Stars

In december tenslotte werd er bij de voetbalvereniging een Old Stars dag voor walking handbal (van DSS) en walking voetbal (van Odin’59) georganiseerd. “Deze clubs waren daar zelf al mee bezig, dus daar konden we mooi op inhaken. En in het kader van dit project kunnen we hen helpen er meer bekendheid aan te geven. Inmiddels heeft de voetbalclub drie walking voetbal teams!”

Het project met NOC*NSF is inmiddels afgerond, de gemeente Heemskerk heeft na de start in 2021 ook voor 2022 de subsidie toegekend om de functie van Winnie te financieren. “Dus wij gaan lekker door! Eind april starten we met een ‘Fit en vitaal’ programma, waarbij de senioren eerst een gratis fitheidstest kunnen doen en vervolgens gedurende vijf weken in totaal aan 9 bijeenkomsten bij sportaanbieders kunnen meedoen.”

Drie tips

Welke tips wil ze verder nog meegeven? Ze heeft er drie: “De eerste: ik heb vastgesteld, dat vooral de zichtbaarheid heel belangrijk is. Laat zien wat je voor de verschillende partijen kunt doen of kunt betekenen. Ten tweede: kijk om je heen, ook naar omliggende gemeenten om te horen wat werkt en wat niet. En tenslotte tip drie: koppel je acties aan bestaande dingen, dat wekt vertrouwen en scheelt veel opstartwerk.”


NOC*NSF 08 apr. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: