Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Fortissimo maakt werk van trainersbegeleiding

NOC*NSF06 apr. 2022

Het IJsselsteinse Fortissimo besloot vier seizoenen geleden in te zetten op trainersbegeleiding. Het stelde Martijn Sprangers aan om het technisch kader te ondersteunen en plukt daar al enige tijd de vruchten van. “Binnen Fortissimo vinden we een goede balans tussen prestatie- en breedtekorfbal erg belangrijk. Plezier kun je halen uit presteren maar ook door kwalitatief goede en leuke trainingen”, zo trapt bestuurslid Annemieke Verweij af.

Tim van der Weert (technische commissie) vertelt dat Fortissimo in het verleden voornamelijk gericht was op het behalen van bepaalde sportieve doelen. “We hebben geleerd dat dit voor de vereniging ook averechts kan werken. Daarom zijn we ons gaan richten op het verbeteren van enkele structurele zaken, waardoor de prestaties eigenlijk vanzelf ook beter worden.”

Het voornaamste actiepunt in het stimuleren van het breedtekorfbal was het aanstellen van een trainersbegeleider. Verweij: “Dat hebben we in 2018-2019 verwerkt in een nieuw plan en ook in de begroting opgenomen. Hier reageerden de leden heel positief op.”

Martijn Sprangers

Met een verleden als speler bij de club en veel trainers- en opleidingservaring werd Martijn Sprangers door Fortissimo direct als de ideale trainersbegeleider gezien. Sprangers: “Na enkele gesprekken was de samenwerking beklonken, waarna ik met alle trainers om tafel ben gegaan. Het zou niet werken als ik even zou vertellen hoe het allemaal moest en daarom hebben we onszelf de vraag gesteld waar Fortissimo voor staat. Toen kwam duidelijk naar voren dat we de pijler gezelligheid niet mochten vergeten.”

Het betrekken van de trainers bij het bepalen van de visie kenmerkt de aanpak van Fortissimo, dat er bewust voor koos om niet een al dichtgetimmerd plan ‘door te drukken’. Van der Weert:  Een mooie uitkomst van deze manier van werken is dat de trainers de teamindelingen bepalen. De TC is daarbij aanwezig om controlevragen te stellen vanuit wat wij de 4 pijlers noemen (schieten, vrijlopen, passen en in balbezit komen), die we samen bepaald hebben.”

Alle teams ondersteunen

Trainersbegeleider Sprangers is  vrijwel elke week minimaal één hele avond op de Fortissimo-velden te zien. “Inmiddels ondersteun ik alle teams en hebben we de doelstelling dat ik elke trainer meerdere keren per jaar zie en spreek. Samen met de TC bepaal ik welke teams extra aandacht nodig hebben en daarbij houden we rekening met de wensen en potentie van de trainers zelf."

Resultaat van zijn inzet in de afgelopen periode is dat Fortissimo al makkelijker teams kan voorzien van goede trainers. Dit is mede omdat de trainers zich gesteund voelen en er op deze manier meer plezier uithalen. Ook zie je dat er bijna geen extra gesprekken zijn tussen ouders/kinderen en de trainers na bekendmaking van de teamindelingen omdat het beleid, het proces en de communicatie vanuit de trainers duidelijk is. Van der Weert: “Daarnaast hebben bijna al onze dertig trainers minimaal de KT2-opleiding gevolgd en dit seizoen hopen we vijf nieuwe trainers te mogen feliciteren met hun KT3-diploma. Naast het zelf ondersteunen van de trainers bieden we ze namelijk ook de mogelijkheid om zich via dergelijke opleidingen door te ontwikkelen. Zo zien we onze trainers op alle facetten beter worden en zijn we als club vrijwel altijd actueel met onze kennis.”

Borging en leidraad

In dit vierde seizoen na de introductie van de trainersbegeleider kijkt Fortissimo naar personen die Sprangers kunnen ondersteunen of op termijn kunnen vervangen. Zo kijkt men bijvoorbeeld naar leerkrachten – die didactisch sterk zijn -, maar ook juist naar personen met veel korfbalinhoudelijke kennis. Van der Weert: “Onze visie staat op twee A4’tjes. Op het ene A4’tje staan onze korfbalbedoelingen, op het andere de afspraken met de TC, spelers en ouders. Met deze leidraad kunnen de nieuwe begeleiders zelf vormgeven aan de manier van begeleiden en zorgen we voor continuïteit.”

Wie zijn wij?

Aan verenigingen die interesse hebben in het aanstellen van een trainersbegeleider heeft Verweij een duidelijke boodschap. “Begin! Maak het onderwerp bespreekbaar binnen de vereniging en durf te investeren in goede begeleiding voor je trainers. Stel jezelf de vraag, wie zijn wij? En bepaal vanuit dat antwoord welke richting je op wil als club. Begin klein en betrek je trainers.”

Fortissimo

Fortissimo telt ruim 350 leden en komt met het eerste team uit in de tweede klasse (veld) en derde klasse (zaal). Verweij: “Nagenoeg alle leden dragen een steentje bij en samen richten we ons op een duurzame toekomst. Dat doen we door te investeren in onze accommodatie - eigen hal, kantine en velden - en in ons beleid.”

Dit artikel verscheen eerder in het  KNKV Magazine #3 Seizoen 2021-2022.


NOC*NSF 06 apr. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: