Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

32 Proeftuinen Clubkadercoaches opgezet voor betere begeleiding trainers

NOC*NSF08 okt. 2019

Nederland telt ongeveer 400.000 trainers, coaches, teambegeleiders en jeugdleiders. Het overgrote deel daarvan is niet geschoold voor deze rol en zestig procent ervaart hier een negatief gevoel van. Aan de andere kant is een gebrekkige kwaliteit van trainingen en begeleiding een van de meestgenoemde redenen om te stoppen met een sport. Voldoende aanleiding dus om de begeleiding van trainers op de sportvereniging, met hulp vanuit de gemeenten, te verbeteren. De 32 Proeftuinen Clubkadercoaches moeten hier positief aan bijdragen.

In het vorig jaar gesloten Nationaal Sportakkoord wordt het ondersteunen van trainers en coaches bij sportverenigingen als een belangrijke opdracht voor de komende jaren gezien. Dit moet bijdragen aan de grotere missie waar het deelakkoord naar is vernoemd: Naar een Positieve Sportcultuur. Wordt de positieve sportcultuur structureel versterkt, dan biedt dat steeds meer mensen redenen om daadwerkelijk tot in lengte van jaren te blijven sporten.

Begeleiding op lokaal niveau

Door buurtsportcoaches in te zetten als Clubkadercoach krijgen trainers en coaches betere begeleiding op lokaal niveau, zodat zij bij kunnen dragen aan het realiseren van een positief en pedagogisch sportklimaat. De focus ligt op het vergroten van het sportplezier, zonder het technische aspect uit het oog te verliezen. Het uiteindelijke doel is het sportplezier te vergroten en de uitstroom te beperken. De Clubkadercoach leidt daarnaast vrijwilligers binnen de vereniging op om deze rol structureel te gaan vervullen.

Acht bonden, zeven gemeenten

Komend jaar worden liefst 32 proeftuinen Clubkadercoaches ingezet bij verenigingen. Met ondersteuning van het ministerie van VWS worden Buurtsportcoaches opgeleid tot deze Clubkadercoaches. Zeven gemeenten en acht sportbonden (met in totaal 56 verenigingen) doen mee aan het project Proeftuinen Clubkadercoaching. Behalve de voetbalbond KNVB, dat de projectleiding verzorgt, doen ook de sportbonden NeVoBo, KNKV, NHV, KNGU, Atletiekunie, NTTB en KNHB mee.

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de sportkoepel NOC*NSF, de KNVB, de NeVoBo, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Rotterdam Sportsupport. Behalve de G4 (Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht) doen ook Doetinchem, Zwolle en de Gelderse Sportfederatie (dat Montferland, Ermelo, Oldebroek en Heerde als speerpunten koos) mee aan het project.

Meer informatie vind je op de website van Sport & Strategie.


NOC*NSF 08 okt. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: