Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Gemeenteraadsverkiezingen: krachtenbundeling helpt om stem te laten horen

NOC*NSF14 feb. 2022

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Deze verkiezingen zijn voor lokale sportverenigingen waarschijnlijk belangrijker dan de landelijke verkiezingen. De gemeente speelt immers een cruciale rol bij het lokale sportbeleid. Maar hoe krijg je de wensen van jouw vereniging op de politieke agenda?

Het advies van Henk Zeeman (SV Marken) en Marco Kastelein (CVV De Jodan Boys): "Vind een gezamenlijk belang. Samen sta je sterk. Als je de krachten bundelt, word je sneller gehoord door de gemeente."

Henk Zeeman spreekt uit ervaring. In zijn tijd als voorzitter van SV Marken – nu al ruim een decennia geleden – was er één belangrijk thema dat telkens terugkeerde: de slechte staat van de grasvelden. Daarom werd het zijn missie een kunstgrasveld te laten aanleggen, zodat er het hele jaar door gevoetbald kon worden. “We zijn toen gaan samenwerken met drie andere voetbalverenigingen in de gemeente Waterland. Elk kwartaal hadden we overleg met elkaar."

"Er is een aantal punten geformuleerd die voor ons allemaal van belang waren, met als uiteindelijke doel de aanleg van één of meerdere kunstgrasvelden. Eerst hebben we kleinere onderwerpen aangekaart bij de gemeente, zoals de verschillen in huurprijzen en de verschillende afspraken met de gemeente voor wat betreft onderhoud van de velden. Omdat we samen optrokken en met één mond richting de gemeente praatten kregen we zaken gedaan. De gemeente zag toen ook de voordelen van ons gezamenlijk overleg. Uiteindelijk heeft dit na een aantal jaar geresulteerd in de aanleg van vier kunstgrasvelden, bij elke club één. Als ik nu alle trainingen op ons kunstgrasveld van onze jeugd zie, ben ik erg trots.”

Samen optrekken

Ook in Gouda trekken de voetbalclubs samen op richting de gemeente. Mede naar een initiatief van Marco Kastelein, voorzitter van CVV De Jodan Boys, komen de lokale verenigingen een paar keer per jaar (digitaal) bij elkaar. “De aanleiding hiervoor was een collectieve onvrede bij de voetbalclubs over de vaststelling van de OZB. Inmiddels zijn we een soort belangengroep van de Goudse voetbalverenigingen. Een belangrijk resultaat van onze overleggen is dat we op een gestructureerde manier contact hebben met de gemeente. Zo hebben we als collectief aangegeven dat we vonden dat er te weinig geld beschikbaar was voor het dagelijkse onderhoud van de velden en accommodaties. Mede door ons signaal is er een miljoen euro extra voor de buitensport in Gouda gekomen.”

“En tijdens de eerste coronaperiode zijn we ook gezamenlijk opgetrokken. We hadden allemaal te maken met dezelfde problemen, waaronder een verlies aan inkomsten. Dat hebben we duidelijk kunnen maken aan de gemeente. Gezamenlijk is toen afgesproken de huur kwijt te schelden in de periode dat de velden niet zijn gebruikt. Mede hierdoor hebben alle sportclubs in Gouda deze lastige periode tot nu toe overleefd.”

Als voormalig wethouder in Gouda heeft Kastelein de nodige politieke ervaring. Volgens de voorzitter van De Jodan Boys is het in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen belangrijk om proactief te zijn. “Wij hebben met de voetbalclubs een pamflet aangeboden aan de gemeente. Daarin staan een paar punten die voor alle clubs belangrijk zijn. Denk aan verduurzaming van onze complexen, extra onderhoud aan de velden en de rol die sportclubs spelen in de maatschappij. Door het pamflet hebben we voordat de politieke programma’s werden gemaakt al aangeven wat in onze ogen belangrijke punten zijn. Daarmee sta je op het netvlies van de politici. En die speerpunten zijn niet alleen voor de clubs belangrijk, maar ook voor de gemeente. Verduurzamingstrajecten zijn bijvoorbeeld een win-win.”

Inspreken tijdens gemeenteraadsvergaderingen

Waar Gouda een relatief grote gemeente is met een eigen sportbedrijf, liggen de verhouding in Marken anders. Het dorp met een kleine 2.000 inwoners valt onder de gemeente Waterland. Hoewel sport niet altijd de prioriteit heeft, is het juist aan de sportclubs om dan hun stem te laten gelden. Zeeman: “Misschien wel het belangrijkste aspect om zaken op de politieke agenda te krijgen, is een goede relatie opbouwen met de wethouder die over sport gaat, maar zeker ook met ambtenaren en mensen die al jaren op het gemeentehuis werken.”

Zo kwam Zeeman – tegenwoordig ook actief als deelnemer van de eilandraad Marken - in gesprek met de gemeente door in te spreken tijdens gemeenteraadsvergaderingen. “Als er een onderwerp over sport op de agenda stond ging ik naar een vergadering en deed ik mijn zegje. Zo kwam onze wens voor kunstgrasvelden steeds meer op het netvlies van de gemeente te staan en uiteindelijk werd ik uitgenodigd om op gesprek te komen. Het kost veel tijd om te investeren in relaties met mensen, maar het werpt wel zijn vruchten af.”

Kastelein onderschrijft het belang van een goede relatie met de gemeente én de wethouders. “Daarnaast moet je onderkennen wanneer de juiste tijd is om iets te vragen aan de gemeente en wanneer het beter is een zaak te laten rusten. Als je blijft drammen over een bepaald onderwerp heeft dat waarschijnlijk een averechts effect.”

Politiek café over sport

Om richting de gemeenteraadsverkiezingen sport op het netvlies van de lokale partijen te krijgen, organiseerde de voetbalclubs in Gouda vier jaar geleden een politiek café over sport. Hier sloten ook andere sportclubs uit de gemeente bij aan. Als de coronamaatregelen het toelaten wil Kastelein dit jaar iets soortgelijks doen. ”Rondom verkiezingen zoeken politieke partijen naar momenten waarmee ze in de media kunnen komen. Met een sportcafé kunnen wij onze vragen stellen en de partijen zijn in het nieuws.”

Kastelein, zelf voormalig wethouder in Gouda, houdt het politieke proces altijd goed in de gaten. “Je kunt als verenigingen al veel werk doen in aanloop naar de verkiezingen, maar de echte beslissingen worden genomen tijdens de onderhandelingen. Als jij de voor jou belangrijke punten dan al op verschillende manieren onder de aandacht hebt gebracht is de kans groter dat deze uiteindelijk in een akkoord terechtkomen. En dat is wat we als voetbalverenigingen toch willen.”

Wil je richting de gemeenteraadsverkiezingen ook je stem laten horen als voetbalbestuurder? Op deze pagina vind je een groot aantal hulpmiddelen.

Dit artikel verscheen eerder op KNVB Assist.


NOC*NSF 14 feb. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: