Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Project Lokale Verbinder brengt oudere niet-sporters in beweging

NOC*NSF27 sep. 2021

Meer mensen in de wijken laten sporten en bewegen, dat is het doel van Sportbedrijf Deventer. Om dit te realiseren, zijn ze begin dit jaar met het nieuwe project ‘lokale verbinder’ gestart waarin beweegmakelaars op pad gaan om de oudere niet-sporter te bereiken. Een vernieuwende aanpak die blijkt te werken, zo blijkt uit de eerste resultaten.

 

Veel mensen die willen sporten, gaan op zoek naar een uitdaging die bij ze past. Maar er is ook een grote groep Nederlanders, die wel wil sporten, maar de stap nog niet heeft gezet. Soms omdat ze niet weten waar of hoe ze moeten beginnen, omdat ze zich nog niet thuis voelen binnen een sportclub of omdat ze geen vrienden hebben met wie ze samen kunnen sporten. En dan heb je ook nog een groep die helemaal niet aan sport denkt. “Deze groep hebben we vaak niet in kaart, of we weten niet hoe we ze de drempel over kunnen krijgen om een sport te gaan doen”, vertelt Chantal Herms, die werkzaam is als regisseur Sport en Bewegen bij Sportbedrijf Deventer en daarnaast sinds dit voorjaar een nieuwe rol vervult als Wijkmakelaar Sport en Bewegen in diezelfde gemeente.

Het nieuwe project ‘lokale verbinder’ moet hier verandering in brengen. Herms: “We hebben vanuit NOC*NSF al eerder de vraag gekregen of we aan de slag wilden gaan met de doelgroep 50+ via lokale verbinding, maar er lagen ook soortgelijke kansen vanuit het lokale sportakkoord.” Uiteindelijk heeft Deventer de twee mogelijkheden met elkaar gecombineerd door zich als lokale verbinder, ofwel als Wijkmakelaar sport en bewegen, te richten op de grotere ‘onzichtbare’ doelgroep. “We richten ons nu eigenlijk op iedereen die nog niet sport. Als lokale verbinder gaan we gericht op zoek naar deze personen, met hen in gesprek en op basis daarvan op zoek naar oplossingen en kansen om te sporten.”

Persoonlijk contact werkt

De taak van de wijkmakelaar is concreet: zichtbaarheid in de wijk verwerven als ‘aanspreekpunt’ en vervolgens mensen op weg helpen met een sport. “De wijkmakelaar is de spin in het web tussen de inwoner, de sportaanbieder en de professionele zorgaanbieders en werkers in de wijk, bijvoorbeeld welzijnswerkers om zo meer mensen in beweging te krijgen. Inwoners kunnen terecht bij de wijkmakelaar met verschillende vragen, zoals: ‘wat kan ik doen’, ‘welk aanbod is er voor mij’, of ‘wat is überhaupt een leuke sport om te beoefenen?’” Afhankelijk van de behoeften van een inwoner legt de wijkmakelaar het eerste contact met de sportclub, of gaat zelfs een keer mee naar de sportaanbieder. “Maar soms blijft het ook bij één telefoontje of twee keer nabellen.”

Het project staat nog in de kinderschoenen, maar krijgt langzamerhand steeds meer vorm en bekendheid. “We zijn in het voorjaar gestart en het heeft even geduurd om de vorm uit te werken en in kaart te brengen waar onze doelgroepen zich zouden kunnen bevinden. Wat maakt dat mensen (nog) niet (willen) sporten of bewegen en hoe je ze het beste kunt aanspreken en bereiken, dat waren vragen die we eerst wilden beantwoorden.” Inmiddels is de wijkmakelaar binnen de gemeente gestart met de eerste gesprekken en de communicatie eromheen.

Eerste resultaten

Eén van de voorbeelden is bijvoorbeeld de combinatie met de valpreventie training voor vijftig plussers. Herms: “Via ons netwerk met de professionele zorg zijn we hierbij terecht gekomen. Bij deze training sluiten veelal oudere inwoners aan, die baat kunnen hebben bij sport en beweging.” De wijkmakelaar is aanwezig geweest bij de training, om de deelnemers informatie te geven over sport- en beweegmogelijkheden. “We gaan het gesprek aan over het belang van sporten. Wanneer de interesse er is gaan we op zoek naar een passende sport.”

Herms is overtuigd van het succes van deze nieuwe aanpak. “De uitdaging is ‘wat maakt dat een oudere wel of niet reageert op de reguliere wervingsmiddelen’ en “hoe bereik je deze mensen”? We zijn, vanuit onze ervaring met de Beweegmakelaars in de stad van mening dat persoonlijk contact altijd beter werkt dan bijvoorbeeld een advertentie in een krant. Dan blijven de drempels voor sommige mensen vaak te hoog. Als je het gesprek aangaat en samen op zoek gaat naar een passende oplossing, boek je veel meer resultaat.” Samenwerken met het netwerk in de wijk van professionals en (welzijns)werkers en bekend zijn met de sport- en beweegaanbieders en hun aanbod is daarin ook een bepalende succesfactor.


NOC*NSF 27 sep. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: