Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportbonden helpen gemeente Almere bij nieuwe sportnota

NOC*NSF11 dec. 2020

In Almere wordt op dit moment hard gewerkt aan de opstelling van een sportvisie 2035 en een daarvan afgeleide uitvoeringsnota sport. Een proces, waarbij NOC*NSF samen met een aantal sportbonden aanhaakte. Dat levert veel op: inzicht, samenwerking en energie!

De gemeente Almere was, zo vertelt senior beleidsadviseur Ronald Voogd, op zoek naar wegen om het sportbeleid verder te ontwikkelen. "We zijn de afgelopen acht jaar al heel goed bezig geweest. De sportdeelnamecijfers in Almere liggen op ruim 70%, dat is hoger dan het landelijke gemiddelde. Daar staat tegenover dat de cijfers van sporten in verenigingsverband ongeveer 10% lager liggen. We vroegen daarom NOC*NSF om ons te helpen bij het duiden daarvan."

Daniel Klijn en Lisanne Koster, sportparticipatie adviseurs bij NOC*NSF, pakten die uitdaging samen met een aantal sportbonden aan. Klijn: "Het is zó belangrijk dat de sport via sportbonden nauw betrokken is bij de beleidsontwikkeling op lokaal niveau. Ik heb te vaak meegemaakt dat landelijke sportorganisaties en gemeenten langs elkaar heen werken of proberen het wiel opnieuw uit te vinden, terwijl de kracht en oplossing zit in het vanuit verschillende perspectieven en belangen bespreken van vraagstukken en uitdagingen.”

Sociale functie versterken

Met de maandelijkse sportdeelnamemetingen van NOC*NSF en de ledencijfers van sportbonden in de hand is bekend welke sporten in welke regio van Nederland populair zijn en veel beoefend worden. Klijn en Koster nodigden op basis daarvan de sportbonden uit, die voor het sportbeleid van Almere een grote rol spelen (KNHockeybond, NHandbalbond, KNVB, KNLTB, Sportvisserij Nederland, NEVOBO en NBasketbalbond) uit voor een bijeenkomst.  Dit zijn allemaal sporten die voorkomen in de sport Top 10 van Almere. Die vond plaats op 10 september jl. Voogd kijkt er met veel plezier op terug. "Samen met de mensen van NOC*NSF, de mensen van de sportbonden en onze ambtenaren hebben we daar heel open van gedachten gewisseld over het Almeerse sportlandschap. Wij wilden informatie ophalen om te gebruiken voor ons nieuwe sportbeleid, maar ook voor de bonden was deze informatie heel interessant. Almere is in allerlei opzichten toch een bijzondere stad. Kijk bijvoorbeeld naar de ledencijfers van onze voetbalverenigingen: verdeeld over zes clubs en één BVO hebben we 8500 leden! Tegelijkertijd zie je ook dat voor veel inwoners sport als iets wat je 'consumeert' ziet, mensen komen naar een club om er te sporten, en dat was het dan. De sociale functie van de sportvereniging, die willen we graag proberen verder te versterken. En daar kunnen en willen de sportbonden ons ook bij helpen."

 

Dat laatste bevestigt ook Peter van Tarel, manager sportontwikkeling bij Nevobo. "Wij hebben graag deelgenomen. Allereerst omdat we het een goede stap vinden dat een gemeente aan de voorkant al NOC*NSF en bonden vraagt om mee te denken over het sportbeleid. Maar ik geloof ook dat we kunnen helpen als bond. Wat mij bijvoorbeeld opviel was dat in Almere als één van de knelpunten naar voren kwam dat inwoners geen sterke binding voelen met de stad. Een deel van de oplossing is de ambitie om meer te investeren in het verenigen van de mensen in Almere. Dan is het nodig om de focus te verleggen van het 'langelijnenbeleid' van de afgelopen jaren naar de verenigingen. Wij kunnen helpen bij het professionaliseren van clubs. Bestuurders weten vaak wel wat ze zouden willen en hoe ze dat zouden kunnen doen, maar ze weten niet wie dat zou moeten doen. En daarin ondersteunen wij als Nevobo onze clubs. Daar gaan we ons graag ook in Almere voor inzetten."

Vooruitstrevend

Voogd is trots op de vooruitstrevende aanpak, die Almere al sinds enkele jaren heeft waar het gaat om sporten en bewegen in de openbare ruimte. " Met onze playgrounds en ons talentontwikkelingsbeleid lopen we zeker voorop. Onze Skills Garden in Almere Haven werd zelfs al bezocht door diverse gemeenten en er belangstelling voor het Almere Kenniscentrum Talent, dit leidde zelfs tot een werkbezoek van een delegatie uit Japan. Het bewegen in de openbare ruimte past bij ons en daar zetten we ook op in. We streven naar één buurtsportcoach per 25.000 inwoners en hebben daarnaast nog bijna 15 combinatiefunctionarissen, die kinderen enerzijds ondersteunen om de weg naar een sportvereniging te vinden, maar die ook kennismakingsactiviteiten voor bijvoorbeeld watersporten aanbieden."

'Praatdocument'

Almere heeft als relatief jonge, snel groeiende stad behoefte aan meer sociale en maatschappelijke binding. Sport en  sportverenigingen kunnen als middel worden ingezet om de binding tussen mensen en met de stad te vergroten. Belangrijke succesfactor zal zijn de sportverenigingen voldoende te equiperen en ondersteunen om die maatschappelijke rol op zich te nemen. Voogd: "We tellen in totaal ruim 120 sportverenigingen in Almere, met een heel divers aanbod. Een mooi voorbeeld vind ik de biljartvereniging, die heeft haar sociale functie opgepakt: van 9 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds zijn zij open en bieden ze hun leden de gelegenheid om te biljarten en elkaar te ontmoeten. Bij heel veel andere clubs staan clubgebouwen en kantines overdag leeg. We willen meer inzetten op flexibele lidmaatschappen en daarbij van het netwerk van de verenigingen gebruikmaken."

Voor die verenigingen en andere sportaanbieders werd eind september een 'Digitaal Sportcafé' georganiseerd. "Prima bijeenkomst", zegt Voogd. "Met ruim 60 mensen hebben we daar samen in een creatieve sessie gewerkt aan ons Visiedocument Almere Sportstad 2035. We zijn heel trots op het document, wat die sessie opgeleverd heeft. Je merkt dat je, als je met de clubs aan de praat raakt, er meteen energie vrijkomt. Die willen graag aan de slag!"

Voorjaar afronden

Volgens de planning is het de bedoeling dat zowel het Visiedocument als de Sportnota in het voorjaar van 2021 volledig afgerond zijn, inclusief bestuurlijke vaststelling. "Dat gaan we redden", zegt Voogd vol vertrouwen. "We zijn nu bezig met de laatste ronde informatie ophalen, bij de burgers. Deze samenwerking helpt ons om Almere sportief en maatschappelijk weer een stap verder te brengen."


NOC*NSF 11 dec. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: