Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de BOSA-subsidieregeling

NOC*NSF04 feb. 2020

In 2019 voerde het Ministerie van VWS de BOSA-regeling in. Hiermee werd 80 miljoen euro aan subsidies beschikbaar gesteld voor de investeringen in sportaccommodaties van amateursportverenigingen. Met ingang van 2020 is deze subsidie verhoogd naar 87 miljoen euro, maar dat is niet de enige wijziging.

Voor investeringen in de sportaccommodatie ontvangt een vereniging nog altijd 20% subsidie. Omdat het minimale subsidiebedrag 5000 euro is, betekent dit dat de investering minimaal 25.000 euro moet bedragen. Bij een duurzame investering, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of LED verlichting, komt er nog 10% extra subsidie bovenop. Deze 10% extra subsidie geldt ook bij investeringen in de toegankelijkheid van de sportaccommodatie. In 2019 bedroeg de extra subsidie nog 15% procent.

Het aanvragen van subsidie

Bij het aanvragen van subsidies boven de 25.000 euro, krijgt een club nu 80% van het toegekende bedrag als voorschot. De resterende 20% wordt uitgekeerd na afronding van het project. Vorig jaar kreeg een club het toegekende bedrag nog in één keer in zijn geheel uitbetaald. Na een subsidieaanvraag heeft een club uiterlijk 9 maanden de tijd om te starten met de activiteiten. Het terugvragen van subsidie kan tot maximaal 12 maanden nadat de activiteiten zijn afgerond en betaald; je kunt in 2020 dus nog subsidie terugvragen voor activiteiten uit 2019.

In vergelijking met vorig jaar is de verantwoording voor sportorganisaties wat vergemakkelijkt. In 2020 hoeven sportclubs namelijk geen betaalbewijs meer te leveren bij facturen tot en met 1000 euro, waar deze grens in 2019 nog bij 500 euro lag. Wel moeten vanaf dit jaar zowel de sportorganisatie als de leverancier de offertes ondertekenen

Ook voor het onderhoud van sportaccommodaties, de schoonmaakkosten en de aanschaf van sportmaterialen kun je de BOSA-subsidie aanvragen. Bij sportmaterialen kun je denken aan klimrekken, trampolines, doelen, nieuwe ballen, discussen of matten. Voor de kosten van gas, water en licht kan geen subsidie worden aangevraagd.

Meer informatie

Wil je graag meer informatie over de BOSA-subsidieregeling? Kijk dan hier. Een overzicht van de activiteiten waarvoor wel en geen subsidie wordt verleend, vind je op deze pagina.


NOC*NSF 04 feb. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: