Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Ambities om te participeren in een Europees subsidieproject? Tips van experts

NOC*NSF28 feb. 2019

Heeft jouw club de ambitie om een grensoverschrijdend project te starten of erin te participeren? Het Europese programma Erasmus+ subsidieert Europese samenwerking, projecten die bijdragen aan de Europese Week voor Sport (EWoS) en non-profit sportevenementen.  Verhoudingsgewijs komen er maar weinig aanvragen uit Nederland. Op 4 april a.s. om 12 uur sluit de inschrijving voor 2019.

Europees belang

De subsidieaanvraag mag niet om nationale projecten gaan, samenwerking met andere Europese landen of partnerlanden van Erasmus+ is een voorwaarde. Verder is het van belang dat het bij de aanvraag om een project moet gaan dat sportoverstijgend, actueel en relevant voor Europa is. De toegevoegde waarde zit hem in het side programma, dat moet inspelen op thema’s die voor Europa van belang zijn, zoals integratie, gezondheid, doping, matchfixing, maatschappelijke thema’s als het voorkomen van eenzaamheid, verlagen van sociale drempels enzovoort. De EU stelt bredere doelen dan alleen sport.

Voorbeelden

In de afgelopen jaren heeft men in Nederland best een paar succesvolle subsidietrajecten afgerond, zoals de European Sport for All Games (Esfag) 2018, die in augustus 2018 in Friesland zijn gehouden. Of het programma ‘Keep Youngsters Involved’ (hoe ga je uitval in sportparticipatie tegen bij jongeren tussen 12-19 jaar ), waar het Kenniscentrum Sport in 2016 subsidie voor toegekend kreeg.

Tips

Mocht jouw club ambities hebben, lees dan het artikel op allesoversport.nl, waarin de experts vertellen over hun ervaringen en tips en do's en dont's delen. 


NOC*NSF 28 feb. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: