Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Weersomstandigheden juli spelbreker voor sportend Nederland

NOC*NSF09 sep. 2019

De extreme hitte in het tweede gedeelte van de maand juli is een van de redenen voor de daling van de sportdeelname in die maand. Uit cijfers van de NOC*NSF Sportdeelname Index blijkt dat 61% van de Nederlanders in juli aan sport deden, tegen 65% in de maand ervoor. Ook is een afname te zien ten opzichte van dezelfde periode in 2018, toen 63% van de Nederlandse bevolking deelnam aan sport.

De dalende sportparticipatie in juli is geen vreemd verschijnsel. Vrijwel elk jaar daalt de deelname aan sport in juli ten opzichte van de maand ervoor. De wisselende weersomstandigheden zijn veelal de oorzaak van deze klassieke zomerdip. Een andere oorzaak is teruglopend sportaanbod bij verenigingen in de zomermaanden. 23% van de Nederlanders waren actief in clubverband, tegenover 29% in de maand ervoor. Daarentegen steeg het aandeel van sporten in ongeorganiseerd verband van 40 naar 42%.

De afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de jeugd in de leeftijd 5 t/m 12 jaar. In juni sportte 82% van deze doelgroep nog, terwijl in juli dit percentage gezakt is naar 63%. Ook ten opzichte van het vorige jaar (75%) is een flinke daling te zien.

Jongvolwassenen en jongeren meer actief

Jongvolwassenen waren daarentegen juist actiever dan in de maand ervoor. 72% van de Nederlanders in de leeftijdscategorie 19 t/m 30 jaar sportten in juli, terwijl dat percentage in juni 69% en in juli 2018 67% was. Ook jongeren tussen de 13 en 18 jaar zijn met 73% meer gaan sporten ten opzichte van de maand ervoor (69%).

Fitness meest populair

Met 19% deden de meeste Nederlanders in juli aan fitness, gevolgd door wandelen (17%) en zwemmen (16%). Jongeren tot en met achttien jaar waren vooral actief met zwemmen (34%) en voetbal (19%).

De verwachting is dat de sportdeelname in de maanden augustus en september gaat stijgen. Dit komt vooral doordat de meeste competities in clubverband weer gaan beginnen.


NOC*NSF 09 sep. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: