Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Vernieuwende ideeën voor een positieve sportcultuur zijn geld waard

NOC*NSF09 mei 2019

Voor de vijfde keer wordt dit jaar de Nationale Sportinnovator Prijs georganiseerd. In 2019 is daarbij gekozen voor het thema: ‘Van prestatie naar plezier’. De winnaar kan aanspraak maken op een subsidie van maximaal 50.000 euro per project. Voorwaarde is dat je als club met minstens twee andere sportverenigingen samenwerkt in het project. Aanvragen kan tot 2 juli a.s.

Van prestatie naar plezier

Hoe vergroten we het sportplezier van de jeugd tot en met 12 jaar op hun sportvereniging? Dat is het thema van de subsidieoproep ‘Nationale Sportinnovator Prijs 2019 – Van prestatie naar plezier’. Presteren staat vaak voorop, waarbij naast het beleid vanuit verenigingen ook ouders (onbewust) een rol spelen. Sociale innovaties zijn nodig om een gedragsverandering teweeg te brengen bij ouders van sportende kinderen en het plezier in de sport voor de jeugd tot en met 12 jaar te vergroten. Het gaat daarbij om het bereiken van 1) positief gedrag langs de lijn, 2) gedrag van ouders ten aanzien van het beleid van de vereniging, waarbij ze de nadruk leggen op plezier in plaats van prestatie en 3) gedrag dat een positieve invloed heeft op de sportdeelname van kinderen in het algemeen. Heeft jouw club een goed idee om dit doel te bereiken? Dien dan nu je aanvraag in! 

Innovatieprojecten

De projectaanvragen dienen uit twee onderdelen te bestaan. Het eerste is de eventuele (door)ontwikkeling en uitvoering van een innovatie. De uitvoering loopt gedurende één sportseizoen op minstens drie sportverenigingen. Het tweede onderdeel is een evaluatie, waarbij de kennis die opgedaan is breed wordt gedeeld. De aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband bestaande uit ten minste drie sportverenigingen en een onafhankelijke partij die de evaluatie uitvoert.

Budget en looptijd

In totaal is er 250.000 euro beschikbaar. Per project wordt maximaal 50.000 euro toegekend. Daarnaast is het van belang om samen te werken met relevante partners en wordt er minstens 15 procent cofinanciering gevraagd. De duur van de projecten is 12 tot 18 maanden. De exacte voorwaarden lees je in de subsidieoproep.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de subsidieoproep.


NOC*NSF 09 mei 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: