Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Provinciale verkiezingen: ook voor de sport belangrijk

NOC*NSF19 mrt 2019

Aanstaande woensdag, 18 maart, gaan we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Waar gaat het precies om? En hoe belangrijk zijn deze verkiezingen voor de sport?

Nederland kiest op woensdag 18 maart de leden van de Provinciale Staten, de hoogste volksvertegenwoordiging in de provincie. Deze verkiezingen vinden iedere vier jaar plaats. Per provincie brengen stemgerechtigde inwoners hun stem uit. De Provinciale Statenverkiezingen zijn van invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Gekozen leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt weer de leden van de Eerste Kamer: zogenoemde getrapte verkiezingen. De Eerste Kamer Verkiezingen zijn op 26 mei.

Hoe werken de Provinciale Staten?

De provincie wordt bestuurd door het college van Gedeputeerde Staten. Aan het hoofd daarvan staat de commissaris van de Koningin, de leden worden gedeputeerden genoemd. Er zijn minimaal drie en maximaal zeven gedeputeerden per provincie. Het college wordt gecontroleerd door de Provinciale Staten. Het aantal leden hiervan verschilt, afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie; van minimaal 39 tot maximaal 55 Statenleden.

Lokale partijen

Ook lokale partijen doen mee aan de Provinciale Verkiezingen en hebben zich georganiseerd. 150 lokale partijen hebben zich gebundeld in provinciale bewegingen, blijkt uit onderzoek. Dat is één op de zes. De lokale partijen hopen zo ook in de provincies invloed te krijgen.

Provincies en sport

Provincies beslissen over ruimtelijke ordening: ze bepalen waar wegen, spoorwegen, woon- en industriegebieden, recreatie- en natuurgebieden en agrarische gebieden komen. Verder zijn provincies onder andere verantwoordelijk voor aanleg van provinciale wegen, fietspaden en bruggen. Ze controleren verder de gemeentes en waterschappen, gaan over natuurbeleid, beschikbaarheid van ambulances, sportgelegenheden, monumenten en ze houden toezicht op milieuwetten.

Iedereen in ons land moet kunnen genieten van het Nederlandse landschap, waarin men prettig moet kunnen sporten. De provincie kan als schakel tussen gemeenten, Rijk en andere partijen ervoor zorgen dat onze omgeving aantrekkelijk blijft! Door bospaden, wandelpaden en waterwegen open te houden en routenetwerken op elkaar aan te sluiten. Door de organisatie van sportevenementen te stimuleren en sportaccommodaties toegankelijk te houden. 

Debatten

Vanuit de georganiseerde sport werd een Sportcampagne georganiseerd door het Sportcampagneteam NL. In een aantal provincies werden er in aanloop naar de verkiezingen ook debatten georganiseerd, zoals in Gelderland. In Limburg werd een oproep gedaan om de schaatsbaan te redden. Ook sommige sportbonden hebben er aandacht aan besteed, zoals het Watersportverbond.

Weet je niet op wie je moet stemmen? Vul de StemWijzer in!


NOC*NSF 19 mrt 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: