Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

In iedere gemeente een Sportakkoord

NOC*NSF21 mrt. 2019

Minister Bruno Bruins stelt de komende drie jaar 30 miljoen beschikbaar om te stimuleren dat er in elke gemeente een lokaal sportakkoord komt. Daarmee willen we bereiken dat iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen.

In juni 2018 heeft sportminister Bruno Bruins het nationaal sportakkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Erik Lenselink, manager Corporate Affairs bij NOC*NSF, reageert enthousiast: “Deze inzet van de minister biedt sportclubs een mooie kans om in samenwerking met gemeente en andere verengingen, iedereen nog meer sportplezier te geven.”

Sportformateur

Iedere gemeente kan vanaf volgende week 15.000 euro aanvragen om een sportformateur aan te stellen. De sportformateur brengt lokale partijen bij elkaar aan tafel om tot een lokaal sportakkoord te komen. Voor gemeenten die een sportakkoord hebben, stelt Minister Bruno Bruins geld beschikbaar voor de uitvoering van de lokale akkoorden. Als mooie voorbeelden hiervan kunnen genoemd worden: de samenwerking tussen basisscholen, gemeenten en sportaanbieders om motorische testen af te nemen bij kinderen en de samenwerking tussen buurtsportcoaches en gemeentelijke sporthallen om buurtbewoners meer te laten sporten.

Planning

Het enthousiasme onder gemeenten om met een lokaal sportakkoord aan de slag te gaan blijkt groot. De verwachting is dat eind 2019 in veel gemeenten een lokaal sportakkoord is gesloten. Dan kunnen de sportverenigingen samen met bijvoorbeeld de fysiotherapeut en de basisschool aan de slag om hun ambities op het gebied van sporten en bewegen te gaan realiseren. Dit alles biedt kansen voor jouw vereniging om deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van het sportakkoord in jouw gemeente. Maar je kunt ook gerust zelf het initiatief nemen en naar de gemeente stappen om jullie belangstelling kenbaar te maken.


NOC*NSF 21 mrt. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: