Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Aandacht voor doelgroepen is goed, maar vergeet de rest niet!

NOC*NSF25 feb. 2019

Van clubs wordt steeds vaker verwacht dat zij met hun sportaanbod en activiteiten inspelen op de behoeften van speciale doelgroepen. Prima, maar houd ook aandacht voor je overige leden!

Als clubbestuur probeer je voor jouw club met beleid en met activiteiten toe te werken naar jullie stip op de horizon. Je hebt een visie, een missie en je onderneemt allerlei acties, die je weer een beetje verder in die richting helpen. Richt jouw club zich op de jeugd? Heeft jouw club nieuw aanbod voor senioren? Of voor kwetsbare mensen, of mensen met een beperking? Heel belangrijk, want de maatschappelijke rol van de sportvereniging wordt steeds groter. Maar er schuilt ook een gevaar in al die aandacht voor (nieuwe) doelgroepen: wees voorzichtig om niet de groep, die meestal niet als doelgroep gezien wordt, te vergeten! Jongvolwassenen is bijvoorbeeld zo'n groep.

Factsheet

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Kenniscentrum Sport en NOC*NSF hebben samen een factsheet ontwikkeld, waarin de motieven en belemmeringen van jongvolwassenen worden weergegeven en zeven tips worden aangereikt om deze groep te behouden voor de sport.

Bespreek het in je bestuur, en ga na of je voor deze 'niet-doelgroep' de passende aandacht hebt!


NOC*NSF 25 feb. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: