Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Centraal in de Nationale Sportweek: het lokale Sportakkoord

NOC*NSF18 sep. 2018

Den Haag is dit jaar één van de vijf host city's van de Nationale Sportweek. Op woensdag 12 september was er in dat kader al het eerste evenement met de aftrap om te komen tot een lokaal Sportakkoord. Ook vond er op het Haagse Plein een sportieve opening van het parlementaire jaar 2018/2019 plaats. En ook in host city Helmond staat een lokaal Sportakkoord nadrukkelijk op de agenda.

"Die insteek heeft de gemeente Den Haag gekozen naar aanleiding van de oproep van minister Bruins om, in navolging van het Nationale Sportakkoord, ook een lokaal Sportakkoord te sluiten", zegt Eveline Hamelink-van Rens, programmamanager Leven Lang Sporten in Den Haag. "Als regeringsstad wilden we daar uiteraard gehoor aan geven. Dat deden we afgelopen woensdag door samen te sporten op het Plein. Politici, maar ook het Haagse sportveld deed daar mee aan allerlei clinics."

Zes thema´s

De weg om te komen tot een lokaal Sportakkoord is nog lang. Net als het Nationale Sportakkoord wil men in Den Haag het lokale Sportakkoord inrichten met de zes thema´s. En voor elk thema zullen sessies gehouden worden om samen vast te leggen wat men in de komende jaren met elkaar wil bereiken. Afgelopen woensdag vond de eerste sessie plaats: 'inclusief sporten'. Hamelink-van Rens: "De sessie was héél goed bezocht, daar zijn we allereerst al heel blij mee. En ook de inbreng van een groot aantal partijen en de enorme betrokkenheid van iedereen was mooi om te zien. Het geeft je het gevoel dat, wanneer hier een akkoord uit voortkomt, dat ook echt iets 'van de stad' is."

In de sessie kwamen allerlei onderwerpen aan de orde. Er werd gesproken over wat belangrijk is om inclusief sporten verder te ontwikkelen. "Eén van de punten die daarbij naar voren kwam, is bijvoorbeeld dat het goed zou zijn als we elkaar nog beter weten te vinden. Beter van elkaar weten wat we doen en te bieden hebben. Dat gaan we nu uitwerken."

Wat kun jij doen met jouw sportclub?

Nu, tijdens de Nationale Sportweek, wordt aandacht gevraagd voor sport en dus ook specifiek voor een lokaal sportakkoord.  Bij de vorming van zo’n lokaal sportakkoord kun je als vereniging een belangrijke bijdrage leveren. Sterker nog, op lokaal niveau vervullen de sportclubs een essentiële rol in zo’n akkoord. Afgelopen zondag zette Helmond, eveneens host city tijdens de Sportweek, de eerste stap op weg naar een lokaal sportakkoord: een intentieverklaring van alle eventueel bij sport en bewegen betrokken partijen om sportdeelname onder de bevolking te stimuleren. In Helmond is JIBB belangrijk bij de ontplooiing van deze initiatieven. Jaarlijks organiseert deze organisatie tijdens de Nationale Sportweek een fietsroute langs alle clubs, die dan hun deuren open zetten. Deze keer was het ook een prima gelegenheid om de eerste handtekeningen voor een lokaal sportakkoord.

Kom in actie!

Op deze manier kan jouw gemeente ook te werk gaan! Zijn er nog geen plannen waar je met jouw club over mee kan denken, zoek dan contact met de gemeente en stel voor om samen na te denken over de mogelijkheden. Slaan zo veel mogelijk relevante partijen in jouw gemeente de handen ineen om sport en bewegen naar een hoger plan te tillen, dan is dat niet alleen goed voor de lokale bevolking, maar kan dat ook weer kansen opleveren voor jouw club!


NOC*NSF 18 sep. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: