Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sluit aan als club bij een lokaal Sportakkoord!

NOC*NSF21 aug. 2018

Op 17, 18 en 19 september 2018 worden alle gemeenten en provincies opgeroepen om, als verdere uitwerking van het Nationale Sportakkoord, een eigen regionaal of lokaal sportakkoord te sluiten. Doet jouw gemeente al mee? Dan sluit je daarbij aan!

Op 29 juni jl. werd het Nationaal Sportakkoord ondertekend door de minister van Sport, de Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF. Maar de landelijke politiek geeft aan dat zij, om haar doelstellingen waar te maken, de gemeenten en provincies nodig heeft. En de gemeenten en provincies hebben de sportverenigingen daarvoor nodig...

Iedereen plezier aan sport

De doelstelling van het Nationaal Sportakkoord is heel simpel: Sport draagt bij aan een gezond Nederland en kan zorgen voor een samenleving die zich één voelt. Iedereen moet met plezier sport kunnen beleven.

Nationale Sportweek

Als moment, waarop deze regionale en lokale sportakkoorden gesloten worden, is gekozen voor de 'Sportieve start van het Politieke jaar' tijdens de Nationale Sportweek. Dat is immers hét sportpromotie-evenement van Nederland.

Wat kun jij als club daaraan bijdragen? Kijk, wat jouw gemeente of provincie gaat doen op 17, 18 of 19 september. Gemeenten worden opgeroepen een sportief event te organiseren samen met lokale partners, zoals sportclubs en onderwijs. En sluit daarbij aan, want daarmee promoot je niet alleen de sport, maar ook jouw club! En als er nog geen initiatieven zijn in jouw gemeente, dan kan jouw club misschien de aanjager zijn om ook in jouw regio een sportakkoord te sluiten!

Vraag dus bij je combinatiefunctionaris, de verantwoordelijke sportambtenaren of misschien wel jouw wethouder wat jouw gemeente gaat doen. Heeft jouw gemeente nog geen plannen voor een lokaal sportakkoord? Dan kan je het sluiten hiervan voorstellen en aangeven dat je daar een bijdrage aan wilt leveren.

Voor meer informatie en inspiratie, kijk hier.

Sportieve Start van het Politieke Jaar


NOC*NSF 21 aug. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: