Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Breng eenzame ouderen bij elkaar met beweging

NOC*NSF22 nov. 2017

De inzet van bewegen als middel om de sociale kwetsbaarheid bij ouderen te verminderen. In Friesland en regio Vlaardingen-Maassluis-Schiedam doen ze het. En met veel succes!

Welzijn op Recept is een initiatief van Stichting Seniorenwelzijn in omgeving Vlaardingen. Zij richten zich op eenzame ouderen met weinig tot geen sociaal netwerk. Vaak ook met licht depressieve klachten. De focus ligt op de verbinding tussen zorg en welzijn. Het is een kortdurende interventie die mensen activeert en resultaten monitort. Ook in Nieuwegein-Roerdomp zijn al goede resultaten met de interventie behaald. Buurtsportcoach Mariëlle van Santen licht toe: “Als je fysiek actief bent, doet dat wat met je. Het is goed voor je hele systeem; lichamelijk en geestelijk. En juist bij sporten en bewegen kom je in contact met mensen. En als dat een wekelijks terugkerend iets is, kun je ook daadwerkelijk samen iets opbouwen. Mijn deelnemers zeggen vaak dat ze komen voor de gezelligheid, dat zegt genoeg.” Sportclubs kunnen hier natuurlijk prima op inspelen. Want waar kunnen deze activiteiten beter worden gehouden dan bij een sportvereniging? De ouderen nemen overigens in eerste instantie deel via verwijzingen vanuit huisartsenpraktijken. Inmiddels komen ook vanuit de WMO en thuiszorg verzoeken en verwijzingen binnen.

Persoonlijke benadering

De basis van het traject is een huisbezoek door de welzijnsadviseur. Daar loopt de problematiek uiteen; eenzaamheid, cultuurvragen, slechte voeding, (licht) depressieve klachten. Vervolgens beoordeelt de adviseur of mensen naar een beweegactiviteit worden doorgestuurd of dat er bijvoorbeeld een langer traject nodig is. De beweegactiviteit begint ook altijd met een persoonlijk gesprek, meestal bij mensen thuis. Soms wordt er een paar keer samen gewandeld en soms willen mensen door naar een beweeggroep. Mariëlle heeft een lijst met diverse lessen in de buurt, maar gaat vaak wel even mee de eerste keer. “Juist die eerste individuele benadering is belangrijk. Mensen moeten toch een drempel over. Goede begeleiding is belangrijk, zeker in het begin.”

Samen Gezond

Samen Gezond, zo heet de interventie die in Friesland wordt ingezet. Tijdens het programma staan in eerste instantie een aantal kookworkshops centraal. Het tweede deel van het programma bestaat uit verschillende beweegactiviteiten voor de groep. Riemke Schiphof (Sport Fryslân); “Wij weten uit onderzoek dat al onze deelnemers na afloop beter op hun voeding letten, meer sociale contacten hebben en ook zelfstandiger zijn geworden. Dat zijn mooie resultaten! En ook na 6 maanden nog; de helft van de mensen was nog steeds aan het bewegen en voelde zich beter in hun vel.”

Samenwerking

Stichting Seniorenwelzijn en Sport Fryslân voeren hun beweeginterventies uit binnen een groot netwerk van verschillende samenwerkingspartners binnen de gemeente. Denk hierbij aan verwijzers uit de zorg, maar dus zeker ook aan (lokale) verenigingen waar ouderen kunnen sporten. Dat is als vanzelfsprekend prettig voor de ouderen en biedt clubs kansen. Het is een manier om van maatschappelijke waarde te zijn in de buurt, zoals een open club in deze tijd betaamt. Bovendien kan een club inspelen op dit soort activiteiten met bijvoorbeeld een speciaal soort lidmaatschap of meer sportevenementen voor de doelgroep.

 

Sport Fryslân heeft naast de gangbare samenwerkingspartners ook gewerkt met bewonerscommissies van verschillende flatgebouwen waar veel senioren wonen. Zelfs een school voor voortgezet onderwijs was partner. De leerlingen hielpen de ouderen tijdens de kookworkshops en de keukens van de school werden gebruikt om samen te koken.

Verbinding

Sociale wijkteams weten steeds beter de verbinding te leggen met sport en bewegen. Deze teams komen daadwerkelijk bij mensen thuis en hebben echt inzicht in de sociale kwetsbaarheid en de behoeften van hun wijkbewoners. Indien je bij jouw sportclub aan de slag wilt om eenzame ouderen bij elkaar te brengen kun je het beste contact opnemen met een buurtsportcoach in je gemeente. Of denk ook eens aan stichtingen die zich inzetten voor senioren.

Bron: Allesoversport.nl

 


NOC*NSF 22 nov. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: