Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sport voor vluchtelingen: hoe pak je dat aan?

NOC*NSF20 jun. 2017

De laatste jaren zijn er overal in het land projecten gestart om sportaanbod te creëren voor vluchtelingen. Steeds meer sportverenigingen zijn daar ook bij betrokken. Inmiddels is er het één en ander aan informatie beschikbaar, die clubs kunnen gebruiken om ook aan de slag te gaan.

In de periode van november 2015 tot en met maart 2017 is door NOC*NSF, COA en Kenniscentrum Sport uitvoering gegeven aan het project “Sport & Vluchtelingen”. Aanleiding was de grote toename van de vluchtelingenstroom en de subsidie voor sport en vluchtelingen van het Internationaal Olympisch Comité. Doel was om concrete sportactiviteiten te organiseren en middels sport de bewoners van COA-locaties kennis te laten maken met de Nederlandse bevolking en cultuur. Op deze manier kan de sport bijdragen aan welzijn en integratie van vluchtelingen. De samenwerking tussen COA-locaties en sportverenigingen om sportaanbod te organiseren stond in het project centraal. Inmiddels is de rapportage van de monitoring en evaluatie afgerond.

Factsheets

Uit het rapport blijkt dat er al een behoorlijk aantal sportverenigingen betrokken is bij de organisatie van sportaanbod voor vluchtelingen. De ervaringen van deze verenigingen hebben geleid tot een factsheet met tips voor sportverenigingen. Voor COA-locaties en gemeenten zijn ook dergelijke factsheets ontwikkeld.

Quickscan

In januari 2016 is een quickscan uitgezet om een beeld te krijgen van de huidige sport- en beweegactiviteiten en -faciliteiten en de behoeften aan ondersteuning op de verschillende COA-locaties. De belangrijkste punten, die hieruit naar voren kwamen, waren:

  • dat de sporten die reeds werden aangeboden op de COA-locaties, aansloten op de behoeftes van bewoners, maar dat er voor een aantal doelgroepen geen of weinig activiteiten werden georganiseerd;
  • dat er bij de COA-locaties behoefte was aan trainers voor de begeleiding van de activiteiten;
  • dat de monitoring en evaluatie van de activiteiten beter kon;
  • dat COA meer wilde samenwerken met sportverenigingen en andere sportaanbieders;
  • dat het stimuleren van bewoners tot deelname aan de activiteiten (werving) meer aandacht behoefde.

In het project is daarom ingezet op het bevorderen van samenwerking tussen COA-locaties en sportverenigingen en het financieel ondersteunen van sportverenigingen bij (de start van) het organiseren van sportactiviteiten voor de bewoners van de COA-locaties.

Hoe pak je het aan?

Wil jouw club ook aan de slag? Kijk eens naar de filmpjes, die je kunt gebruiken om de vluchtelingen te laten zien wat sport voor hen kan betekenen. En informeer bij een COA-locatie bij jouw club in de buurt hoe jullie beide met behulp van de factsheets met tips een mooi aanbod kunnen creëren!


NOC*NSF 20 jun. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: