Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Leer samenwerken en verbinden, kom naar een bijeenkomst!

NOC*NSF16 mrt. 2017

De maatschappelijke rol van sport in de lokale omgeving kan groot zijn. Het kan mensen verbinden, sociale contacten stimuleren, sociale isolatie bestrijden, partijen bij elkaar brengen, integratie bevorderen en bijdragen aan een gezonde leefstijl. Met projecten binnen het programma Sport&Bewegen in de Buurt wordt sport actief ingezet voor dergelijke doeleinden. Voor sleutelfiguren in deze projecten, zoals bijvoorbeeld de buurtsportcoach, is een groot netwerk essentieel. Maar hoe bouw je dat netwerk op, hoe onderhoud je het en hoe leg je contact met groepen mensen die moeilijk te bereiken zijn? Jaarlijks terugkerende bijeenkomsten over deze vaardigheden vanuit Sport &Bewegen in de Buurt bieden uitkomst!

De buurtsportcoach is als een spin in het web, een verbinder van partijen die elkaar kunnen helpen op het gebied van sport en bewegen en dus is netwerken van belang. Voor sportverenigingen kunnen deze kwaliteiten, zeker met het oog op de open club-filosofie, echter ook van grote waarde zijn.

Komend voorjaar worden op verschillende plekken in het land bijeenkomsten gehouden onder de noemer Lerende Netwerken, waarin tijdens een programma van één hele dag verschillende facetten van netwerken en samenwerken aan de orde komen, onder meer via een breed aanbod aan workshops. Geïnteresseerd? Bekijk het programma en de workshops op de website van Sport&Bewegen in de Buurt en schrijf je in!

Tijdens de Buurtsportcoachdag wordt overigens jaarlijks nader ingezoomd op de positie en de rol van buurtsportcoaches in Nederland. Lees meer over de editie van vorig jaar!


NOC*NSF 16 mrt. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: