Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Samenwerking sport en cultuur: logisch en kansrijk

NOC*NSF09 feb 2017

Sport is voor veel mensen een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding en bovendien een manier om samen met anderen plezier te beleven. De parallellen met culturele evenementen liggen voor de hand. NOC*NSF ziet dan ook dat sportclubs en aanbieders van culturele uitingen als musea en toneelverenigingen de handen ineenslaan en samen activiteiten organiseren. Onderzoek wijst echter ook uit dat er op dit gebied nog veel meer te bereiken is dan nu het geval is.

Juist omdat zowel sport als cultuur door middel van aantrekkelijke vrijetijdsbesteding mensen kan verbinden, liggen er grote kansen om elkaar te versterken. Dat kan door van elkaars accommodatie gebruik te maken, maar natuurlijk ook door sport en cultuur bij elkaar te brengen en nieuwe, unieke evenementen te organiseren.

Clubs positief

Maar liefst 83 procent van de ondervraagde sportbestuurders staat open voor samenwerking op dit vlak, maar tegelijkertijd organiseert momenteel slechts 31 procent van de bevraagde sportclubs zelf culturele activiteiten als een barbecue, een dansfeest of het samen maken van een clublied. En clubs doen dat ook nog eens voornamelijk met de inzet van vrijwilligers. Slechts 14 procent organiseert dergelijke activiteiten in samenwerking met culturele organisaties uit de directe omgeving.

Naast de 83 procent die samenwerking met culturele organisaties wel ziet zitten, geeft ook nog eens meer dan 90 procent van de sportbestuurders aan bereid te zijn de accommodatie niet alleen voor sport-, maar ook voor culturele activiteiten in te zetten. Oftewel; de bereidwilligheid is er en de kansen liggen voor de hand.

‘Veel mogelijkheden’

“Eigenlijk is de stap die nu gezet moet worden niet zo heel groot”, zegt Erik Lenselink, manager breedtesport bij NOC*NSF.  “Je zou culturele activiteiten bij afzonderlijke verenigingen kunnen uitproberen en dan ga ik uit van de goed lopende clubs. Voor sportbesturen is een ledenpeiling om mogelijkheden en wensen te verzamelen een mooie eerste stap. En laat ze ‘cultuur’ vooral niet te zwaar en groot maken. Het kan een koor zijn of een muziekgroep voor of na de training, een verenigingsband of een wedstrijd wie het mooiste clublied maakt. De winst voor de club is dat cultuur weer andere mensen beter betrekt bij de gemeenschap die je als vereniging bent. Dat maakt je club sterker. Ik zie veel mogelijkheden.”

Initiatief van twee kanten

Sanne Scholten, directeur Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, is al even enthousiast: “Er is veel potentie waarin de cultuurvereniging kan voorzien. De sportvereniging hoeft het niet allemaal zelf te doen. Koren zijn bijvoorbeeld op zoek naar meer bekendheid en meer leden. Zij zouden verbinding met sportverenigingen kunnen zoeken. Sportclubs zouden wel culturele verenigingen eens voor een kennismaking kunnen uitnodigen, dan gaat het balletje wel rollen! Culturele verenigingen zou je zo op dit idee kunnen brengen, maar ook voor een lokale dansschool of een muziekvereniging geeft dit veel extra’s. Denk maar aan een aanbod na de training of een dansles op de club.”


NOC*NSF 09 feb 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: