Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Huis voor de Sport Limburg gelooft in Open Club

NOC*NSF13 jan. 2017

De Open Club is een snel aan bekendheid winnende term. Bij steeds meer sportclubs en in steeds meer regio’s dringt het besef door dat een toekomstig beleid van de lokale georganiseerde sport alleen succesvol is als de clubs de blik naar buiten richten en verbinding en samenwerking centraal komen te staan. Het Huis voor de Sport Limburg ziet de waarde van de Open Club en wil het proces van verbinding van sport met maatschappij, zorg en cultuur aanjagen. Dat gebeurt onder meer met de website Openclublimburg.nl en een pakkend filmpje.

Open Club past bij de snel veranderende samenleving van deze tijd, maar het principe kan ook oplossingen bieden voor clubs die het moeilijk hebben. Een krimpende bevolking leidt tot minder leden en maakt dat een aantal kleinere clubs het hoofd nog maar moeilijk boven water kan houden. Samenwerking, een rol in grotere maatschappelijke projecten en gebruik van de accommodatie voor meer dan alleen sport, het zijn ontwikkelingen die sommige clubs nieuw bestaansrecht bieden.

In het filmpje op de website Openclublimburg.nl wordt in ruim twee minuten uitgelegd wat de Open Club is en vooral welke bindende, maatschappelijke rol het voor iedereen kan hebben. Op de website wordt verder aan de hand van best practices en de pijlers verbinden, verrijken en verenigen uitgelegd hoe clubs te werk kunnen gaan die zelf meer richting de Open Club willen bewegen.

Er ontstaan in Nederland steeds meer initiatieven om invulling te geven aan de Open Club. Hier op Sport.nl/Voorclubs wordt een aantal in het oog springende genoemd en nader toegelicht. Lees erover, laat je inspireren en ga met jouw club aan de slag!


NOC*NSF 13 jan. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: