Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportimpuls KSG: vecht mee tegen overgewicht bij kinderen

NOC*NSF07 dec. 2016

Eén op de acht kinderen in Nederland kampt met overgewicht. Dat cijfer liegt er niet om en dat er iets gedaan moet worden om overgewicht, met name onder jongeren, terug te dringen, is wel duidelijk. Bovendien ligt het voor de hand dat sportclubs daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Het ministerie van VWS realiseert zich dat ook en heeft daarom via het bestaande programma Sport en Bewegen in de Buurt de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) in het leven geroepen. In 2017 is er voor een totaal van 1,8 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor lokale sport- en beweegaanbieders die op dit gebied hun steentje willen bijdragen.

De relatie tussen overgewicht en achtergrond, sociaal-economische situatie en de daarmee samenhangende beperkte toegang tot sport- en beweegmogelijkheden van kinderen, is vaker benoemd. Voor veel kinderen is overgewicht een risico omdat sporten en bewegen nu eenmaal niet vanzelfsprekend is. De uitdaging is om deze kinderen met goed doordachte plannen toch aan het bewegen te krijgen en het sleutelwoord daarbij is samenwerking. Wat doet de gemeente al en hoe kan de gemeente jou als club ondersteunen als je sport dichter naar de kinderen toe wilt brengen? En hoe kun je samenwerken met scholen en de lokale gezondheidszorg, die op het terrein van overgewicht onder kinderen natuurlijk ook een forse bijdrage kan leveren. Dat vereist van de club in ieder geval een blik die verder reikt dan het eigen sportpark en de mentaliteit van een open club.

Voorbeelden

Er zijn bovendien veel instanties en initiatieven die bestrijding van overgewicht bij kinderen als vanzelfsprekend een warm hart toedragen, zoals Jongeren Op Gezond Gewicht en de Gezonde School-aanpak. Er is dan ook niet één model-werkwijze die voor jou als clubbestuurder exact duidelijk maakt hoe je actief kunt worden op dit gebied en in aanmerking komt voor subsidie vanuit de Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht. Praktijkvoorbeelden van succesvolle projecten, ook wel interventies genoemd, geven het meeste inzicht in de mogelijkheden en die zijn er veel. In een recent artikel van het kenniscentrum Sport komen aan de hand van voorbeelden werkwijzen aan de orde die de zo belangrijke lokale samenwerking bevorderen en een goede kans van slagen hebben.

Win-win

Zoals met meer maatschappelijke doelen, kan de samenwerking tussen sportaanbieders en instanties een win-win-situatie zijn. Jij als club bestrijdt mede het maatschappelijke probleem van toenemend overgewicht door sport en bewegen voor kinderen mogelijk te maken en genereert tegelijkertijd aandacht voor je club en producten en diensten, met alle positieve gevolgen van dien. Het is daarom in het algemeen slim om goed na te gaan welke subsidiemogelijkheden er zijn. Daarvoor is de Sportsubsidiewijzer een uitgelezen middel.

Ben je geïnteresseerd of ben je er al uit dat je een aanvraag voor subsidie via de Sportimpuls kinderen sportief op gewicht wilt doen? Op de website van het programma Sport en Bewegen in de Buurt staat exact uitgelegd hoe KSG werkt, wat de eisen zijn en hoe je een aanvraag doet. Die aanvraag kun je doen vanaf 9 januari.


NOC*NSF 07 dec. 2016

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: