Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stay Human met sport!

NOC*NSF29 jun. 2016

Stay Human is een oproep om - ondanks vragen en bezorgdheid - vluchtelingen altijd te blijven zien als mensen. En om respectvol om te gaan met wie een ander standpunt inneemt dan jij. NOC*NSF is een van de 40 maatschappelijke partners achter Stay Human, vanuit de overtuiging dat ieder mens het recht heeft op een veilige, prettige en respectvolle omgeving. En sport kan daaraan bijdragen. Samen sporten zorgt ervoor dat mensen samen plezier maken en even onbezorgd kunnen genieten. De taal van sport begrijpt iedereen. Waar Nederlanders en vluchtelingen samen sporten, zal men elkaar ontmoeten en echt leren kennen. Zo winnen we allemaal veel met sport! Misschien wil jouw sportclub ook een steentje bijdragen of heb je al een initiatief opgezet dat je graag met anderen deelt?

Voorbeelden van sport voor vluchtelingen

Het is nauwelijks voor te stellen wat een impact het op je heeft als je je vertrouwde omgeving moet verlaten omdat het er niet veilig is. Je vrienden en familie achterlaten, vluchten naar een onbekend land. Asielzoekers hebben vaak last van stress. Sport kan een stukje ontspanning en een dagbesteding bieden. Een goede gezondheid, zowel fysiek als mentaal, helpt vluchtelingen om zich sneller thuis te voelen in Nederland. Het helpt ook bij het opdoen van sociale contacten en integratie in onze samenleving. Diverse sportclubs hebben spontaan activiteiten georganiseerd om vluchtelingen te helpen.

Zo bezorgt voetbalvereniging SVS Stevensbeek asielzoekers een warm welkom. De vereniging zocht zelf contact met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers, red.) en koos ervoor om vluchtelingen op te nemen in de jeugd en bij de senioren. Naast het sportief succes kan de vereniging door het toelaten van vluchtelingen voorlopig op eigen benen blijven bestaan. Kinderen van de voetbalvereniging vertellen dat ze het heel leuk vinden dat ze nu de vluchtelingenkinderen die ze op straat tegenkomen kennen en gedag zeggen.

Naast TC Nienoord in Leek worden sinds het afgelopen najaar vluchtelingen opgevangen in de plaatselijke Topsporthal. Vanuit het COA kwam de uitdrukkelijke wens om de vluchtelingen naast opvang de nodige activiteit en afleiding te bieden. Met de opzet van tennisclinics voor vluchtelingen geeft TC Nienoord gehoor aan die oproep. Er werd een inzamelingsactie gestart voor oude tennisrackets en schoenen. Zestien volwassenen en zes kinderen kunnen elke dag tussen twee en vier uur ’s middags terecht. De belangstelling bleek groot. Er deden 21 mannen mee aan de eerste sessie, die anderhalf uur duurde. De vrijwilligers van de club zijn super enthousiast over het begeleiden van deze bijzondere groep. Bekijk voor meer informatie de handleiding die de tennisvereniging schreef naar aanleiding van dit succesvolle initiatief.

Hockeyclub Overbos gaf een hockeyclinic aan asielzoekers uit het nabijgelegen AZC in Heerhugowaard. De interesse was groot: meer dan 150 vluchtelingen reisden per bus af naar Overbos om de fijne kneepjes van het hockey onder de knie te krijgen. Maar vooral om er even uit te zijn en plezier te hebben. Op zaterdag kwamen leden van de club nog spelletjes doen in het AZC, zondag werden de vluchtelingen uitgenodigd bij Overbos in Beverwijk. Nog een mooi voorbeeld van het stimuleren van sociale contacten en integratie door sport.

Kijk op de website van Stay Human voor nog meer goede voorbeelden in de sport.

Waarom als sportclub initiatief nemen?

Voorop staat natuurlijk dat je als sportclub een concrete bijdrage kunt leveren aan het welzijn van een kwetsbare groep mensen in de samenleving. Je helpt bijdragen aan de integratie van vluchtelingen in jouw gemeente, stad of dorp; maakt dat mensen zich thuis voelen. Het is een mooie manier om uiting te geven aan de ‘Open Club’-gedachte: je stelt je open voor verschillende doelgroepen en werkt samen met andere betrokken organisaties. In het geval van de voetbalvereniging in Stevensbeek was een bijkomend voordeel dat er aanwas van nieuwe leden werd gerealiseerd. In krimpgebieden kan dat natuurlijk zeer welkom zijn. Potentiele leden zijn daarnaast ook potentiele vrijwilligers. 

Uitdagingen

Uit recent onderzoek onder 200 sportclubs blijkt dat ongeveer de helft van de clubs die nu nog geen activiteiten voor vluchtelingen organiseren, dat wel overweegt te doen. Zij vinden vooral de maatschappelijke betrokkenheid, integratie en het werven van nieuwe leden belangrijk. Er zijn ook clubs die nog belemmeringen ervaren. Zo denken ze dat er niet voldoende vrijwilligers zijn om een activiteit te organiseren of dat het al te druk is. Een deel denkt ook dat vluchtelingen kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten. Uit het onderzoek blijkt dat clubs behoefte hebben aan meer vrijwilligers, materialen en extra geld om activiteiten voor vluchtelingen te organiseren. Ook moet er een beschikbare accommodatie zijn en meer kennis over hoe dit soort activiteiten te organiseren. Tevens zouden er tolken nodig zijn om taalproblemen te overbruggen.

NOC*NSF

Sinds begin 2016 werkt NOC*NSF samen met Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), Kenniscentrum Sport (KCS) en Right to Play (RTP) samen in een project om sport voor vluchtelingen te stimuleren. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het IOC. Een belangrijk onderdeel ervan is om op circa twintig COA-locaties het sportaanbod te vergroten en/of te verbeteren. Dat gebeurt door op deze locaties te investeren in lokale samenwerkingsverbanden tussen COA-sportbegeleiders, sportverenigingen en de gemeente. De kennis die op deze plekken wordt opgedaan, kan later elders worden gebruikt.

Wat doet jouw club?

Wil je als club aan de slag, dan hierbij al een paar tips:

  • Ga in overleg met de COA-locatie. Vrijwel elke locatie heeft een sportbegeleider/sportmedewerker/activatiemedewerker waarmee je contact kunt opnemen.
  • Kijk of er mensen zijn die al ervaring hebben met jouw sport en daar in Nederland graag mee verder gaan. Ga na of je ze kunt inpassen in bestaande trainingsgroepen.
  • Bedenk of je daarnaast een apart aanbod zou willen doen voor een groep vluchtelingen, eventueel gecombineerd met andere clubleden of beginners. Bespreek de wensen en mogelijkheden met de COA-locatie.
  • Misschien zijn er vluchtelingen die op jouw club vrijwilligerswerk willen doen. Of die mee willen helpen om de training/clinic te geven.
  • Kijk of je een sporter/vrijwilliger van de club kunt koppelen aan een vluchteling, zodat elke vluchteling een maatje bij de club heeft. Het zou leuk zijn om samen te sporten. En misschien kan dit maatje helpen bij vervoer en andere praktische zaken.
  • Een structureel (wekelijks?) aanbod is natuurlijk het mooist. Maar als dat niet past is een eenmalige activiteit om elkaar te leren kennen wellicht ook welkom. En wie weet wat daar uit voortkomt.
  • Kijk voor inspiratie en tips regelmatig op de site van Stay Human die de komende periode verder gevuld zullen worden met goede initiatieven. Zoek ook eens contact met een club die al wel met succes een activiteit heeft kunnen organiseren.
  • Heb je zelf ook een initiatief dat je wilt delen met anderen? Meld het dan op stayhuman.nu en bij NOC*NSF. Of wil je iets organiseren, maar weet je niet hoe je het moet aanpakken? Misschien kun je samen met een AZC taalproblemen oplossen en voor voldoende vrijwilligers zorgen.

NOC*NSF 29 jun. 2016

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: