Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportakkoord Sittard-Geleen

Door Escplore

In de gemeente Sittard-Geleen is onlangs een sportakkoord gesloten, waarbij verschillende partijen uit het lokale sportlandschap betrokken zijn. Dit akkoord heeft tot doel om de sportparticipatie te bevorderen en de sportinfrastructuur te verbeteren.

Het sportakkoord richt zich op verschillende thema's, waaronder het stimuleren van sport en bewegen bij jongeren, het vergroten van de toegankelijkheid van sportfaciliteiten voor mensen met een beperking en het versterken van de samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties.

Het sportakkoord richt zich op verschillende thema's waaronder het stimuleren van sport en bewegen bij jongeren

Wat betekent het Sportakkoord voor jouw club?

Als sportclub heb je te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je de sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe speel je met je sportclub in op de veranderingen-lokaal en in de maatschappij?

Jouw club is niet de enige met die vragen. Veel clubs zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. De rijksoverheid en de gezamenlijke sport vinden dit belangrijk en hebben hun krachten gebundeld en het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Want sportclubs zijn de basis voor sportend Nederland. En zo zorgen we er met zijn allen voor dat meer mensen met plezier sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

Wat is het lokale Sportakkoord? 

Het Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen in jouw gemeente. Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij elkaar met de eigen sport - en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Van dit lokale Sportakkoord wordt een actieplan gemaakt. Iedere sportclub kan op elk moment instappen en meedoen. 

Hoe helpt het lokale Sportakkoord jouw sportclub? 

Wanneer je aansluit bij het Sportakkoord streef je, samen met het lokale sportnetwerk, naar een gemeente waar iedereen met plezier kan sporten. Dat betekent dat hierdoor niet alleen jouw eigen sportclub groeit, maar de sport in zijn geheel. Om dit te realiseren, zijn er vanuit Sportakkoord 2.0 Sittard-Geleen drie ambities geformuleerd. Deze drie ambities zijn: 

 1. Het fundament op orde 
 2. Een groter bereik
 3. Meer (zichtbare betekenis)

Deze drie ambities zijn leidend bij het werken aan het versterken en verbinden van het sport- en beweegaanbod binnen Sittard-Geleen. De ambities van het Sportakkoord zijn het versterken van het fundament, het bereik en de betekenis van sport. Om deze ambities te bereiken zijn er zes strategieën opgesteld: 

 1. Inclusie En Diversiteit 
 2. Sociaal Veilige Sport
 3. Vitale Sportaanbieders
 4. Vaardig In Bewegen
 5. Ruimte Voor Sport En Bewegen
 6. Maatschappelijke Waarde Van Topsport

Hoe kan je sportclub aansluiten bij het Sportakkoord en ondersteuning ontvangen? 

Clubs kunnen zich op meerdere manier aansluiten bij het Sportakkoord: 

 • Lees het lokale Sportakkoord van Sittard - Geleen, bepaal waar raakvlakken zitten tussen de lokale ambities en de ambities van jouw club en bekijk welke organisaties betrokken zijn bij het lokale Sportakkoord in Sittard - Geleen. Iedere gemeente heeft een lokale 'regiegroep' voor de uitvoering van het Sportakkoord.  
 • Sportclubs kunnen in contact komen met hun (verenigings-) ondersteuners van zowel de sportbond als de gemeente. Zij helpen hen verder door passende ondersteuningsmogelijkheden en dienen hiervoor een aanvraag in bij de Adviseur lokale sport. 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: