Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Aanvragen BOSA-subsidie 2024 per 1 augustus stopgezet

Sportbedrijf Lelystad14 jun. 2024

Via de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties oftewel de Subsidieregeling BOSA kunnen sportverenigingen subsidie aanvragen voor de kosten van bouw en onderhoud en voor de aanschaf van sportmaterialen.

In 2024 was er oorspronkelijk € 79 miljoen beschikbaar en dit is uiteindelijk verhoogd naar € 111,5 miljoen. Omdat het aantal subsidieaanvragen in 2024 veel hoger is dan in eerdere jaren, wordt het subsidieplafond snel bereikt. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nu besloten om het aanvraagportaal voor 2024 per 1 augustus 2024 te sluiten.

Sneller dan voorgaande jaren

De BOSA-regeling bestaat sinds 2019 en is bedoeld om sportverenigingen te stimuleren om te investeren in sportaccommodaties en -materialen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de kosten van bouw en onderhoud en voor de aanschaf van sportmaterialen. Ook kan er subsidie aangevraagd worden voor activiteiten die gericht zijn op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptie. Mede door de stijgende energieprijzen zijn steeds meer verenigingen aan de slag gegaan met verduurzamen. Ook hierdoor is de hoeveelheid aanvragen gestegen.

"Het is goed om te zien dat sportverenigingen na de energiecrisis weer de ruimte zien om te investeren in sportaccommodaties. De aanvragen komen dit jaar alleen veel sneller binnen dan voorgaande jaren. Toen dat duidelijk werd heb ik er nog het maximale uit gehaald door het budget voor dit jaar te verhogen met € 32,5 miljoen. Ook met deze verhoging kunnen niet alle ingediende aanvragen in 2024 worden toegekend. Daarom heb ik besloten om het portaal te sluiten en deze pas in 2025 weer open te zetten", aldus VWS-minister Helder in een toelichting.

Extra geld

Voor 2024 was er oorspronkelijk dus een bedrag van € 79 miljoen beschikbaar. Omdat het dit jaar erg snel ging met de aanvragen voor de BOSA-regeling is VWS gaan zoeken of en hoe het budget voor dit jaar verhoogd kon worden. In de Voorjaarsnota is toen aangekondigd dat via een kasschuif vanuit latere jaren € 22,5 miljoen extra beschikbaar gemaakt kon worden voor dit jaar.

Met dank aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is bovendien nog een extra € 10 miljoen verkregen vanuit de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Hierdoor kan het totaalbedrag voor 2024 verhoogd worden naar € 111,5 miljoen.

Het aantal aanvragen overstijgt inmiddels het beschikbare budget. Uiterlijk tot 31 juli 2024 is het daarom nog mogelijk om aanvragen in te dienen. Na overschrijding van het subsidieplafond kunnen er geen verleningen meer worden toegekend. Vanaf 1 januari 2025 kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor de BOSA-regeling van 2025.

Kijk voor meer informatie ook op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/06/13/aanvragen-bosa-subsidie-in-2024-wordt-per-1-augustus-stopgezet


Sportbedrijf Lelystad 14 jun. 2024

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: