Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Samenwerken met sport en onderwijs

Door Lansingerland

Momenteel is er een landelijke trend gaande dat jongeren (tot 20 jaar) steeds minder sporten. Dit kan deels worden verklaard door een toename van tijdsbesteding aan digitale activiteiten zoals social media, streaming en gamen. Ook het verenigingsleven verandert en sportverenigingen zien een uitstroom van jeugdleden. Om dit tegen te gaan is het van belang dat jeugd gestimuleerd wordt om te blijven bewegen, of juist in beweging te komen.

Sport is niet alleen goed voor de vitaliteit en gezondheid van een persoon, het bestrijkt meer positieve effecten dan men vaak denkt. Sport kan namelijk ook leiden tot meer eigenwaarde, zelfvertrouwen en (sociale) vaardigheden. Voor jongeren geldt dat bewegen een positieve invloed heeft op hun cognitieve ontwikkeling!

Scholen zijn de makkelijkste weg om jongeren op een verantwoordelijke manier een gezonde leefstijl bij te brengen. Samenwerking tussen scholen en sportorganisaties bevordert bewegen onder de jeugd. Aan de andere kant zijn sportorganisaties en vooral sportverenigingen belangrijke medespelers in het lokale sportbeleid. Hun aanwezigheid geeft vaak een positieve impuls aan de leefbaarheid in de omgeving. Door hun opzet en werkwijze hebben organisaties en verenigingen vaak een positieve invloed op de leden. Samenwerking tussen lokale sportorganisaties en het onderwijs kunnen dan ook zeker sportparticipatie bevorderen. Voorbeelden van samenwerkingen zijn kennismakingscursussen, proeflessen en financiële ondersteuning voor minder daadkrachtige inwoners.

Binnen de gemeente Lansingerland liggen er ook zeker kansen op het gebied van samenwerking. Zowel middelbare scholen als basisscholen geven aan dat zij graag in contact komen met lokale sportverenigingen. Vanuit het Sportakkoord (deelakkoord 1 – Inclusief sporten en bewegen & deelakkoord 4 – Van jongs af aan vaardig in bewegen) worden er verschillende financiële en verenigingsondersteuningsmogelijkheden geboden om samenwerkingen tussen de domeinen te bevorderen.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: