Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Door Dordt Sport

Veel mensen beleven dagelijks plezier met sport. Individueel, bij een vereniging, recreatief of op hoog niveau: sporten is heerlijk! Een veilige sportomgeving is essentieel voor het plezier van sporters, maar helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en uitsluiting kunnen de sfeer en reputatie van sportclubs negatief beïnvloeden. Het is cruciaal dat sportclubs actief werken aan het creëren van een inclusieve omgeving waarin alle sporters zich kunnen ontwikkelen, genieten van de sport en zich vrij voelen om zichzelf te zijn en problemen aan te kaarten.

Veilige sport voor iedereen begint met een goede basis. De basiseisen sociale veiligheid; regeling VOG, gedragscode sport, vertrouwenscontactpersoon en e-learning voor trainer-coaches helpen sportclubs hierbij. Door als organisatie te voldoen aan de vier eisen, heb je een goed fundament om sociale veiligheid te waarborgen. Iedereen binnen een sportclub (organisatie) moet zich veilig voelen, daarom is er een plan opgesteld over respect, veiligheid, onveilig gedrag, meldingsprocedures, omgang emoties en grensoverschrijdend gedrag, zoals; omgang pestgedrag. 

Basiseisen
In 2024 willen we alle Dordtse sportclubs, voor zover nodig, ondersteunen om uiterlijk op 31 december 2024 minimaal te voldoen aan deze vier basiseisen. Vanaf 1 januari 2025 werkt de gemeente alleen nog samen met sportclubs die hier aan voldoen. Ook voor toekomstige subsidies is dit een vereiste worden. Bekijk hier de video.

De sportclub gaat zelf aan de slag met de vier basiseisen. Hieronder staan de basiseisen uitgelegd met de beschikbare informatie en ondersteuningsmogelijkheden. 

Informatie gaat verder onder de foto.

DE VIER BASISEISEN

1. VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)
Als sportclub vraag je een VOG aan voor clubvrijwilligers die werken met kwetsbare doelgroepen en leeftijdsgroepen tot en met 18 jaar. Een VOG is een document waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft. Ook kan uit het VOG blijken dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Sportaanbieders moeten deze regeling gebruiken en voldoen aan de voorwaarden die daarbij horen. We adviseren om de VOG's elke twee jaar te vernieuwen.

Lukt de aanvraag van GratisVOG niet?

Sportvereniging: bel NOC*NSF, 06-30621707 of mail VOG@nocnsf.nl
Stichting of andere vrijwilligersorganisaties: bel NOV, 030-2307195 of mail gratisvog@nov.nl
Sportondernemer: neem contact op met Justis, via: +31 (0) 88 - 998 22 00

Link regeling gratis VOG - voor sportverenigingen
Uitleg aanvraag gratis VOG - voor sportverenigingen
Link regeling VOG - voor sportondernemers​
Uitleg aanvraag VOG - voor sportondernemers
Veelgestelde vragen (gratis) VOG
Voorbeeldbrief om te verspreiden binnen de club

2. VERTROUWENSCONTACTPERSOON OP DE CLUB
Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om vragen te stellen, zorgen te delen of incidenten te melden. Die kunnen gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie en discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur om dit gedrag te voorkomen. We hebben een functieprofiel en werkwijze voor een vertrouwenscontactpersoon. Ook kun je gratis de opleiding tot vertrouwenspersoon volgen.
Functieprofiel en werkwijze vertrouwenscontactpersoon
Voorbeeldtekst werving vertrouwenscontactpersoon

3. GEDRAGSCODES VOOR VERSCHILLENDE GROEPEN
Een gedragscode geeft richting aan gewenst gedrag op de club. Het is een document waarin normen en waarden staan die gelden voor de sportclub. Trainer-coaches, begeleiders, bestuurders en medewerkers moeten de gedragscode ondertekenen. Ook brengt de vereniging de gedragscode onder de aandacht richting alle leden. Sportbonden, NOC*NSF en het ministerie van VWS hebben gedragscodes ontwikkeld voor verschillende doelgroepen in de sport. Sportaanbieders zijn vrij om deze gedragscodes aan te passen, zodat ze beter aansluiten op hun eigen sportomgeving.
Bruikbare gedragscode (word)
Verklaring gedragscode

4. E-LEARNING VOOR TRAINERS/COACHES
Trainers en coaches hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen positief gedrag aanmoedigen en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is belangrijk dat trainer-coaches weten hoe zij deze rol kunnen invullen. Dat kan met een cursus of e-learning waarin aandacht is voor pedagogiek. De sportclub zorgt ervoor dat trainers en coaches een cursus hierover hebben gevolgd. Je kunt kiezen voor de e-learning "Een Beetje Opvoeder" of een cursus voor meer ervaren trainer-coaches.
Informatie e-learning
Directe link naar e-learning 'Een Beetje Opvoeder'

We werken samen met het NOC*NSF om deze basiseisen op de club te beschermen. Ga naar de website van het NOC*NSF voor meer informatie.

Goed om te weten:

  • Niet alle clubs zijn in staat om te voldoen aan alle vier de basiseisen. Als je club geen jeugdprogramma heeft, kan het zijn dat het regelen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet nodig is;
  • Een gedragscode is alleen vereist voor groepen waarmee de club samenwerkt;
  • De e-learning cursus kan ook vervangen worden door een ander soort cursus op het gebied van pedagogische ontwikkeling.

Als je vragen hebt, opmerkingen wilt delen, of als jouw club bezig is met het voldoen aan de basiseisen, neem dan contact op met jouw sportregisseur.

Ondersteuning en informatie
- In 2024 organiseert Dordt Sport meerdere momenten om uitleg te geven over de basiseisen;
- Via Clubbeheer is het mogelijk om de vier basiseisen te uploaden: Inloggen op clubbase - aan de linkerkant naar Basiseisen - Gegevens invullen;
- Voor vragen of ondersteuning over Sociaal Veilige Sport kun je terecht bij de Sportregisseur uit jouw gebied of bij de coördinator (Jeroen Put);


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: