Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Specifieke doelgroepen

Door Sport in Deventer

Steeds meer sportverenigingen in de gemeente Deventer kijken bij ledenwerving naar nieuwe doelgroepen. Hiermee worden nieuwe leden geworven. En er wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke functie van de sportvereniging (open sportvereniging).

Sportaanbod voor specifieke doelgroepen

Als sportvereniging kun je jouw maatschappelijke functie voor de samenleving vergroten door bijvoorbeeld sportaanbod voor specifieke doelgroepen te organiseren. In de gemeente Deventer zijn een aantal sportverenigingen die dit (al dan niet met een behulp van een professional) op hebben gezet. Een aantal mooie voorbeelden van sportaanbod.

SV Helios & Wijk voor Elkaar: Lifestyle Change
De Lifestyle Change methodiek is een aanpak waarbij het welzijn (en daarmee ook de gezondheid) van de bewoners in een wijk, buurt of stad versterkt wordt. Kernwoorden zijn: meedoen en het versterken van de eigen kracht. Het hoofddoel is dat inwoners zélf de regie hebben.

"Samen met verbindingscentrum de Fontein en de 5Hoek zetten wij Lifestyle Change breed uit in onze wijk. Wij hebben ons netwerk sterk vergroot en deze community benadering heeft de samenwerking met instanties, organisaties, bedrijven bevorderd en wijkbewoners meer doen participeren. De laagdrempeligheid, het nieuwe werken (Lifestyle Change) de vele (beweeg)activiteiten voor en met verschillende groepsdoelen die wij ontplooien en ontwikkelen heeft een positief effect op de mens en onze omgeving. Onlangs is gebleken dat de zorgkosten voor Colmschate Zuid is afgenomen. De effecten van ons nieuwe werken gaat zeker nog verdere verlagingen betekenen. Een actiever, veiliger en socialere wijk. Een wijk voor elkaar!"

BUDO Vereniging Deventer: Zeker Bewegen
In coronatijd is BUDO Vereniging Deventer met Zeker Bewegen gestart. Dit is een sport- en beweegprogramma voor vijfenzestigplussers om onder andere de fitheid, stabiliteit en mobiliteit vergroten. Zeker Bewegen zorgt voor meer vertrouwen in het bewegen van ouderen. Door gerichte oefeningen wordt er gewerkt aan balans en er worden spierversterkende oefeningen gedaan. Ook is er aandacht voor weerbaarheid van ouderen. 

Ondersteuning & contact

Wilt u ook sportaanbod voor specifieke doelgroepen opstarten bij uw sportvereniging? Neem contact op met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer. 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: