Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Waarom project Ster Club?

Door Alphen Vitaal

Het project Ster Club heeft als doel om sportverenigingen te transformeren tot vitale organisaties die een veilige sportomgeving bieden en betrokken zijn bij maatschappelijke vraagstukken. Een Ster Club is niet alleen financieel gezond en juridisch op orde, maar staat bijvoorbeeld ook open voor samenwerkingen met partijen uit verschillende sectoren, zoals de zorg en het onderwijs. Door het Ster Club Traject krijgen de sportverenigingen inzicht in welke elementen nodig zijn om de club naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast biedt Alphen Vitaal hierin de benodigde begeleiding en ondersteuning.


Er zijn een 4-tal doelstellingen waar het project Ster Club naar streeft.

Creƫren van vitale sportverenigingen
Het versterken van sportverenigingen tot gezonde en veerkrachtige organisaties die in staat zijn om hun sportieve missie met succes uit te voeren.

Veilig sportklimaat garanderen
Het waarborgen van een veilige omgeving waarbinnen sporters, ongeacht hun niveau, zich kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Openstellen voor samenwerking
Sportverenigingen worden proactieve samenwerkingspartners voor partijen uit verschillende sectoren. Er wordt o.a. gestreefd naar een nauwe band met andere sport- en beweegaanbieders, de zorg, het onderwijs en re-integratie, evenals andere sectoren waarvoor sport en beweging een rol van betekenis kunnen hebben.

Aanpakken van maatschappelijke uitdagingen
Het aanbieden van sport- en beweegaanbod in combinatie met de aanpak van diverse maatschappelijke vraagstukken. Hierbij kan gedacht worden aan laaggeletterdheid, eenzaamheid, overgewicht, duurzaamheid, werkloosheid en andere uitdagingen waar de wijk en de stad mee te maken hebben.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: