Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Hoe word mijn club een Ster Club?

Door Alphen Vitaal

Om te bepalen of een sportvereniging voldoet aan bepaalde kwaliteits- en maatschappelijke normen, wordt een zorgvuldige evaluatie uitgevoerd op een 7-tal thema’s, Deze thema’s zijn: Veilig Sportklimaat, Financieel, Juridisch, Beleid en visieontwikkeling, Diversiteit en toegankelijkheid, Maatschappelijke betrokkenheid en Gezondheid. 

Aanmelden
Sportverenigingen hebben tot 31 juli de tijd om zich aan te melden voor het traject van Ster Club. Dit kan slechts één keer per jaar. Bij aanmelding dient er een motivatie van deelname bijgevoegd te worden. De onafhankelijke toetsingscommissie heeft het recht om op basis van de bijgevoegde motivaties verenigingen wel of niet toe te laten. Er is jaarlijks ruimte voor 13 sportverenigingen. Bij méér dan 13 aanmeldingen krijgen sportverenigingen die zich wel hebben aangemeld, maar niet bij de 13 verenigingen zitten, het volgende jaar voorrang op deelname.

In deze periode vinden tevens gesprekken plaats met Ster Clubs met een aflopend predicaat om te bespreken of ze opnieuw in het traject willen stappen. Bij Ster Clubs waar het predicaat nog doorloopt vindt er in deze periode een jaarlijks voortgangsgesprek plaats.

Toon je interesse
Vul onderstaand formulier in om aan te geven dat je geïnteresseerd bent in het project Ster Club. Vervolgens ontvang je meer informatie over de kaders van het project en de wijze van aanmelden. 

Toon je interesse in Ster Club


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: