Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Vitaal ouder worden: 65fit

Door Alphen Vitaal

Met de subsidieregeling ‘65fit’ worden binnen de gemeente Alphen aan den Rijn projecten die de sport- en beweegdeelname van senioren bevorderen ondersteund. ‘65fit’ geeft de sport- en beweegaanbieders de mogelijkheid om laagdrempelig kennismakingsaanbod voor de doelgroep 65+ jaar aan te bieden. Wil jij als aanbieder iets betekenen voor deze doelgroep? Denk dan na over laagdrempelig kennisaanbod en vraag deze subsidie aan.

Het aanbod moet aan alle volgende voorwaarden voldoen om kans te maken op een subsidiebedrag:
- Het aanbod zorgt voor het aanzetten tot fysieke activiteiten voor de doelgroep 65 jaar en ouder (Activiteiten voor stimulering van ontspanning (bijvoorbeeld meditatie), activiteiten ter revalidatie op zorg gebied (bijvoorbeeld ‘hart in beweging’) en/of cursussen valpreventie behoren niet tot deze subsidieregeling).
- Het aanbod is gericht op het werven van nieuwe leden voor nog op te zetten groepen of al bestaande groepen.
- Het aanbod moet bestaan uit een cursus van minimaal 7 lessen en maximaal 10 lessen.
- Het welkomstaanbod mag niet kosteloos worden aangeboden (de deelnemer dient minimaal € 4,00 per les zelf te betalen).
- De lesreeksen moeten worden verzorgd door een gediplomeerde trainer.
- Om de deelnemers blijvend in beweging te houden, dient de aanbieder na de welkomstcursus een passend vervolgaanbod aan te bieden.
- De activiteit vindt plaats op een sportlocatie, in openbare (buiten)ruimte, in een buurthuis, verzorgingstehuis of bij een buurtsportvereniging.
- De inschrijving voor de kennismakingcursussen verloopt via alphenvitaal.nl De aanbieder van de activiteit dient het aanbod zelf, minimaal een maand voorafgaand aan de start van de cursus, online te zetten. Tip: Hoe eerder het aanbod online staat, hoe beter want dan word je aanbod vaker gezien!

Wie mag de subsidie aanvragen?
- De uitvoerder van de activiteit mag een aanvraag voor de subsidie indienen.
- Een uitvoerder is: een sportvereniging, een commerciële sportaanbieder of een particulier.
- Een uitvoerder mag maximaal twee aanvraag per jaar indienen, mits de aanvragen gezamenlijk het bedrag van € 500,00 niet overschrijven. Deze aanvragen zijn voor of maximaal tweemaal de subsidie 50fit, of maximaal tweemaal de subsidie 65fit of een combinatie van deze subsidies. 
- Deze twee aanvragen mogen niet in hetzelfde half jaar plaatsvinden.

Komt jouw aanbod hiervoor in aanmerking?
Elke sport- en beweegaanbieder met aanbod binnen de gemeente Alphen aan den Rijn kan een aanvraag indienen. In totaal kunnen maximaal 40 aanbieders in 2024 gebruik maken van deze subsidieregeling. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Zowel nieuw aanbod als bestaand aanbod komt in aanmerking voor deze subsidie.

TIP! Met deze aanvraag zet je in op de oudere senior. Zorg er voor dat aanbod plaatsvindt doordeweeks overdag. Pas ook je wervingscampagne aan op je doelgroep, dat zullen wij ook doen (zie rol Alphen Vitaal). Heb je aanbod voor de wat jongere doelgroep (50+ jaar), klik dan HIER en bekijk de subsidiemogelijkheid van 50Fit. 

De sport- en beweegaanbieder vraagt als volgt de subsidie aan:
Zie hieronder het aanmeldformulier

Subsidiebedrag
Vooraf dient aangegeven te worden waar het subsidiebedrag voor gebruikt wordt. Het bedrag van maximaal € 500,00 (incl. BTW) per traject wordt aan de hand van een factuur na de start van de lesreeks gedeclareerd bij Alphen Vitaal. De declaratie dient aan de hand van bestaande kosten te worden ingediend. De opzet van het vervolgaanbod (inclusief begroting) dient bij aanvang van het kennismakingstraject te zijn ingediend.

Het bedrag voor de kennismakingscursus mag ingezet worden op:
- aanschaf sportmaterialen
- opleiden van trainer
- huren van accommodatie
- inhuren van trainer
- korting voor deelnemers

Het bedrag mag niet worden ingezet op:
- gebruik van horeca (denk aan het drankje na de les)
- gadgets voor deelnemers (denk aan reflectiehesjes voor deelnemers)

Aanvraagtermijn

Opening aanvraagtermijn

Activiteit start in

Maximaal aantal aanvragen

Op 27 december 2023

Kwartaal 1 of 2, 2024

20

Op 1 mei 2024

Kwartaal 3 of 4, 2024

20


Als de limiet van 20 aanvragen wordt bereikt worden er voor het betreffende half jaar geen aanvragen meer aangenomen. Men krijgt de mogelijkheid om voor het opvolgende half jaar opnieuw een aanvraag in te dienen. Er is dus geen wachtlijst, je dient zelf opnieuw actie te ondernemen.
Als de limiet van 20 aanvragen in het eerste half jaar niet wordt bereikt; dan wordt het openstaande subsidiebedrag doorgeschoven naar een opvolgende half jaar en kunnen dus meer sportaanbieders voor het opvolgende kwartaal een aanvraag doen.

Plichten na de activiteit:
Iedere aanbieder levert na de activiteit een kort verslag aan met o.a. deelnemersaantallen en een foto aan. Dit naar een format aangeleverd door Alphen Vitaal.

Rol Alphen Vitaal
- Verzorgen van promotie (onder andere in de vorm van algemene flyers, posters, social mediacampagne, advertenties, persberichten en aanwezigheid op sportmarkten binnen de gemeente).
- Aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteit te promoten tijdens de door Alphen Vitaal in vakantieperiodes georganiseerde seniorensportdagen.
- Waar nodig is er begeleiding bij de vorming van kennismakingsaanbod.
- Waar nodig is er begeleiding bij vorming van vervolgaanbod.

Contactgegevens

Opzet aanbod
    • Heb je een vraag met betrekking tot deze subsidieregeling?

      Mail dan naar Jeffrey Drost via j.drost@alphenvitaal.nl


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: