Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Cijfers CBS: hengelsport grote winnaar ledentallen in coronatijd

NOC*NSF15 mrt. 2022

Door de coronapandemie zagen sportclubs hun inkomsten in 2020 met ruim 6 procent dalen ten opzichte van 2018, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Wel waren de verschillen tussen sporten groot. Zo werd de hengelsport bijvoorbeeld een stuk populairder. Hengelsportverenigingen zagen de inkomsten met 48 procent toenemen.

Uit de cijfers blijkt dat inkomsten vooral terugliepen doordat de kassa's in de sportkantines minder vaak rinkelden. Door de coronamaatregelen waren de kantines een groot deel van het jaar dicht, waardoor de inkomsten hieruit met 42 procent daalden. De overige inkomsten uit bijvoorbeeld contributies en lesgelden bleef gemiddeld ongeveer gelijk, schrijft het CBS. Inkomsten uit subsidies namen wel toe.

Onder de verschillende sporten waren de verschillen wel groot. Waar de inkomsten van voetbalverenigingen met bijna 13 procent daalden, ging het sportvisverenigingen juist voor de wind. Door de coronapandemie en de daarbij behorende drang om buiten te sporten, hengelden die verenigingen 22 procent meer leden binnen. Hengelsportverenigingen zagen de inkomsten met 48 procent toenemen.

Waar sportverenigingen over de hele linie minder geld binnenkregen, gaven ze ook minder uit. De totale lasten liepen met 8 procent terug naar net boven de miljard euro.

De uitgaven liepen terug doordat er bijvoorbeeld minder geld besteed werd aan de bevoorrading van kantines. Verder werden er minder wedstrijden gespeeld door de verschillende lockdowns, waardoor kostenposten als transport- en wedstrijdkosten terugliepen.

Dit artikel was eerder te lezen op nu.nl.


NOC*NSF 15 mrt. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: