Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Extra handjes op de club: wat zijn de mogelijkheden?

NOC*NSF15 dec. 2021

De aangescherpte maatregelen, zoals het werken met coronatoegangsbewijzen, zullen waarschijnlijk langer aanhouden. Veel clubs hebben te maken met de organisatie rondom het scannen van QR-codes op de sportaccommodatie. Dit vraagt extra handjes en organisatie. Om Rotterdamse clubs te ondersteunen heeft Rotterdam SportSupport tips verzameld.

Zo zijn veel vrijwilligers aangesloten zijn bij Zorgzaam010 (voorheen Rotterdammersvoorelkaar), zij staan in de startblokken om een vereniging te helpen. Bijvoorbeeld bij het scannen van QR-codes op de club. Op het online platform geven mensen aan of ze vindbaar willen zijn met een online profiel.

Rotterdam Sportsupport heeft ook een eerste inventarisatie gedaan om te kijken of er andere mogelijkheden zijn om meer handjes op de club te krijgen die kunnen ondersteunen bij het de uitvoering van coronamaatregelen. Soms kan het fijner zijn een ‘onafhankelijk’ persoon de scans te laten uitvoeren. Een voorbeeld zijn de Rotterdamse Douwers. Dit is een netwerk van Rotterdammers die niet aan de zijlijn willen staan. Ze bieden hulp aan jongeren die hulp nodig hebben op het gebied van werk of opleiding, financiën of het vergroten van het netwerk. De jongeren van de Douwers zouden een handje kunnen helpen aan de deur. Hier staat dan wel een vergoeding tegenover.

Wat doen andere verenigingen met het scanbeleid?

Hoe verloopt intussen de controle op het coronatoegangsbewijs en waar lopen clubs tegenaan? Hier volgen een aantal tips:

  • Een aantal clubs geeft aan een heel eenduidig scanbeleid te hebben. Iedereen wordt aan de poort gecontroleerd op geldige QR-code en ID. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen trainers, scheidsrechters en andere vrijwilligers. In het begin vonden leden dit lastig, maar nu iedereen gewend is gaat dit prima.
  • Een andere tip is het ouders makkelijk te maken om hun kinderen af te zetten en zelf niet naar binnen te gaan. Door bijvoorbeeld de weg van de parkeerplaats naar de vereniging af te zetten.
  • Clubs die gebruik maken van een beveiligingsbedrijf voor het scannen geven aan dat dit prettiger werkt en dat dit minder discussies teweegbrengt.

NOC*NSF 15 dec. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: