Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Financiële compensatie huurkosten eerste half jaar 2021

NOC*NSF20 okt. 2021

De Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (kort TVS-regeling) is door de overheid ingesteld om verhuurders van sportaccommodaties de mogelijkheid te geven de huur kwijt te kunnen schelden, zonder zelf de kosten daarvan te moeten dragen. In de eerste twee kwartalen van 2021 was de regeling nog van kracht.

In het eerste kwartaal was voor de TVS-regeling 50 miljoen euro beschikbaar gesteld, in het tweede kwartaal was dat nog 30 miljoen euro. In het geval dat het totaal beschikbare bedrag wordt overschreden, wordt het bedrag evenredig verdeeld over alle complete aanvragen.

Ook in de gemeente Zuidplas heeft het college van de regeling gebruik gemaakt. Zij kunnen zo de huurkosten van sportverenigingen en exploitanten van gemeentelijke accommodaties voor het 1e en 2e kwartaal 2021 compenseren. Sportverenigingen en exploitanten worden door de gemeente geïnformeerd over de compensatie en de uitbetaling hiervan.

De tegemoetkomingen over het eerste kwartaal zijn inmiddels uitbetaald, voor het tweede kwartaal ontvangen de aanvragers deze uiterlijk 20 december.


NOC*NSF 20 okt. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: