Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

KOAG gebruikt corona om als club door te pakken

NOC*NSF30 jul. 2021

Corona had veel invloed op sportclubs. Niet alleen negatief, ook positieve kanten waren er. Veel verenigingen toonden zich veerkrachtig en creatief en bleken in staat om hun leden aan zich te binden. KOAG uit Krimpen aan den IJssel greep de coronaperiode aan om goed om zich heen te kijken en zaken goed te (her)organiseren. “Onze ogen zijn geopend.”

“KOAG heeft zich tijdens dit wat rustigere coronajaar goed verdiept in de mogelijkheden die externe partijen kunnen bieden aan de vereniging”, aldus Chris Nugteren, bestuurslid bij KOAG. “Je leeft vaak in de waan van de dag en probeert alles voor het komende speelweekend weer geregeld te krijgen, maar nu was er meer tijd om een en ander goed uit te zoeken. Van verschillende kanten hebben wij van externe ondersteuning dankbaar gebruik gemaakt om toch ook in zo’n vreemd jaar weer stappen te maken als vereniging.”

Concreet is KOAG aan de slag gegaan met onder andere het arbitragevraagstuk binnen de vereniging, het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan en het vormen van een jeugd-TC. Ook startte de vereniging nieuwe wervingsactiviteiten en werd er een grote KOAG-loterij georganiseerd. Nugteren: “Het wiel gaan wij zeker niet meer zelf uitvinden, want alles is in verenigingsland echt al wel een keer bedacht of georganiseerd. Voor ons was het van belang om de goede ideeën te laten landen binnen de club, de juiste ondersteuning erbij te zoeken en ook gewoon zelf aan de slag gaan.”

Arbitrage en technisch beleid

Het hebben en opleiden van arbiters is al jaren een probleem bij KOAG. “Externe ogen dwingen en daarom heeft onze werkgroep arbitrage hier met verenigingscoach Rene van de Heuvel - via het KNKV - een aantal keer over gesproken. Dankzij zijn tips en informatie komen de onderwerpen arbitrage en opleidingen hier eindelijk van de grond,” zegt Nugteren.

Dat is nog lang niet alles. Toen Nugteren las dat Leon Simons als korfbaladviseur aan de slag ging in zijn cluster, heeft hij hem direct gebeld met de vraag of hij met de technische commissie en trainers van KOAG wilde sparren over het geven van trainen en over technisch beleid. “Binnen een week hadden we al een afspraak en binnen een maand hadden we al meerdere sessies gehad. Het was heel fijn om met Leon zo laagdrempelig te kunnen sparren over korfbal.”

Sportakkoord

“In elke nieuwsbrief lees je tegenwoordig iets over het Sportakkoord”, zo vervolgt Nugteren. “Ook in Krimpen aan den IJssel hebben wij zo’n akkoord. Binnen het bestuur werd gesproken over het opstellen van een nieuw beleidsplan en zodoende heeft onze voorzitter bij de verenigingsadviseur van het KNKV nagevraagd of daar vanuit het Sportakkoord externe ondersteuning bij geregeld kan worden. Na enkele gesprekken bleek dit mogelijk en nu worden we begeleid door een externe procesbegeleider, die ons helpt met het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan. Ook krijgen we de trainerscursus KT2 via het sportakkorod vergoed."

Door ogen en oren open te houden kwam KOAG er ook achter dat Valto (De Lier) jaarlijks een erg succesvolle loterij heeft. Nugteren: “Dat inspireerde ons om een werkgroep te vormen, die ook met dat idee aan de slag is gegaan. Een half jaar later hebben we een geweldige loterij achter de rug en zo’n 8500 euro voor de vereniging opgehaald.”

Werving en behoud

Dat is nog niet alles, want KOAG klopte ook aan bij Synerkri, de lokale sportservice-organisatie van de gemeente. Nugteren: “We hebben gevraagd wat Synerkri voor ons kan betekenen op het gebied van werving en behoud. Via zo’n instantie komen wij weer makkelijker binnen op de scholen en Synerkri kan ons ondersteunen bij het organiseren van een grote open dag. Natuurlijk heb je er zelf werk aan en moet je er tijd en energie insteken, maar dankzij die externe ondersteuning en financiering wordt het wel allemaal iets makkelijker en voor de leden alleen maar leuker.”

Nugteren, tot besluit: “Je kunt als vereniging zelf echt wel veel, maar je merkt ook wel dat het soms prettig is als een extern persoon of organisatie je helpt om concreet te worden of om echt door te pakken. KOAG was nooit zo extern gericht en had weinig contact met het KNKV, maar dit coronajaar heeft ons in ieder geval wel de ogen geopend door de verschillende opties die er allemaal zijn. Ook het komende jaar gaan we daar weer flink mee verder.”

Dit artikel verscheen eerder in het KNKV-magazine nummer 7.


NOC*NSF 30 jul. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: