Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor sportclubs?

NOC*NSF11 jan. 2021

Om erachter te komen wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor het toekomstperspectief en financiële situatie van sportverenigingen in Nederland, welke factoren bijdragen aan de robuustheid van sportverenigingen gedurende de coronacrisis en wat ervaringen zijn met handhaving van de coronamaatregelen en protocollen, heeft het Mulier Instituut sportverenigingen bevraagd in het najaar van 2020.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt onder meer dat bijna de helft van de Nederlandse sportclubs zich zorgen maakt over hun toekomst. In het voorjaar en de zomer van 2020 deden zij dit ook al, maar naarmate de crisis langer duurde namen de zorgen licht toe over het verlies van leden en vrijwilligers en de financiële situatie.

Zorgen bij de binnensport

Binnensportverenigingen ervaren dergelijke toekomstzorgen het meest. Dat blijkt niet onterecht: ongeveer de helft van de binnensportverenigingen heeft met een ledendaling te maken. Dit kan het gevolg zijn van de langere sluiting van binnensportverenigingen. Ongeveer de helft (54%) van de verenigingen in Nederland heeft vertrouwen in de veerkracht van de vereniging om een tweede stillegging te overleven. 15 procent van de verenigingen heeft (helemaal) geen vertrouwen om een (eventuele) tweede stillegging te overleven.

Verschil in protocollen

De mate waarin en de manier waarop verenigingen zich bezighouden met handhaving van de coronamaatregelen, verschilt sterk. Veel verenigingen geven aan coronastewards, -coördinatoren, of –coaches te hebben aangesteld, coronacommissies te hebben opgericht of specifieke vrijwilligers hebben aangewezen voor de handhaving van de maatregelen. Andere verenigingen geven aan dat ze leden hebben geïnformeerd of borden hebben opgehangen, maar dat niemand verantwoordelijk is gemaakt voor de handhaving.

Overige resultaten

Het onderzoek van het Mulier Instituut presenteerde nog een aantal belangrijke gevolgen van de coronacrisis voor de sportclubs, met name wat betreft de financiële huishouding:

  • Gemiddeld verwachten verenigingen in 2020 een inkomstenderving van 19 procent van hun begrote inkomsten voor 2020.
  • Ruim de helft van de verenigingen (52%) geeft aan in de periode maart tot en met 15 oktober financiële steun van de Rijksoverheid of gemeente te hebben aangevraagd of ontvangen.
  • Ongeveer de helft van de verenigingen in Nederland (53%) verwacht het kalenderjaar 2020 een tekort op de jaarrekening van de vereniging, en één op de drie een tekort van 10 procent of meer.
  • Bij één op de drie verenigingen (31%) is het ledental tussen september 2019 en september 2020 gedaald. Bij één op de zes verenigingen (17%) is het aantal leden in het afgelopen jaar gestegen. Dit zijn met name veldsportverenigingen.

Het volledige onderzoeksrapport van het Mulier Instituut vind je hier.

Geschrokken

Resie Hoeijmakers, onderzoeker bij het Mulier Instituut, geeft aan niet erg verrast te zijn door de resultaten. “Uit eerder onderzoek wisten we al dat de financiën terugliepen. Dat is natuurlijk ook te verwachten, omdat buitensportverenigingen vaak hun eigen accommodatie en kantine hebben en deze nu gesloten zijn. Wel schrokken we er een beetje van hoeveel zorgen met name binnensportverenigingen zich maken over hun toekomst. Zij zijn al langer gesloten dan buitensportverenigingen en hebben met relatief veel ledendaling te maken. We zagen dat ouderen en kwetsbaren toch eerder hun lidmaatschap opzegden. Dat zijn juist de groepen die we willen laten sporten, dus dat is wel zorgelijk.”

“We zijn benieuwd hoe zich dat de komende tijd gaat ontwikkelen”, vervolgt Hoeijmakers. “We verwachten dat een deel van de leden wel weer terug zal komen, maar niet iedereen. Individuele sporten als wielrennen of hardlopen winnen nu aan populariteit. Dat is natuurlijk ook goed, maar voor sportverenigingen is het een minder positieve ontwikkeling. Het is niet te voorspellen hoe deze situatie er over een tijdje uitziet, omdat we simpelweg niet weten op welke manier de coronacrisis zal voortgaan. Ons volgende onderzoek staat gepland voor maart, dan willen we het huidige onderzoek herhalen en daarbij iets meer inzoomen op in hoeverre sportverenigingen nou écht op omvallen staan of juist denken het wel te gaan redden. We weten namelijk dat ze het lastig hebben, maar we hebben nog niet zo goed zicht op wat het nou betekent voor de toekomst. Moeten we afscheid nemen van een aantal verenigingen, of weten ze op te krabbelen? Dat is wel even spannend.”


NOC*NSF 11 jan. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: