Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Zo voorkom je als club gedoe op social media

NOC*NSF01 jul. 2020

Social media zijn dé manier van interactie anno 2020. Niet alleen tussen mensen onderling, maar ook tussen clubs en leden. Facebook, Instagram en tegenwoordig ook TikTok zijn populaire media om contact te onderhouden. Ze zijn snel en laagdrempelig en daardoor voor een sportclub ook gemakkelijk te gebruiken. Maar ze hebben ook een keerzijde: wat als je als sportvereniging te maken krijgt met vervelende of dreigende berichten op social media?

Het komt weleens voor dat jongeren een bericht plaatsen dat over het randje is. Ze zijn gefrustreerd, willen misschien laten zien dat ze stoer zijn en denken niet voldoende na over de consequenties. Ze mopperen online over een teamgenoot, over de scheidsrechter of over de trainer. Dat is niet direct reden tot ingrijpen, maar als zulke berichten dreigend of op een andere manier schadelijk worden, is het tijd voor actie.

Stap 1 – Zorg dat iedereen de regels kent.

Wees duidelijk over welke gedragsregels er gelden binnen de club en communiceer deze regelmatig. Breng ze ook uitgebreid onder de aandacht bij een overleg met sporters, trainers, coaches en vrijwilligers. Maak hierbij ook voor iedereen duidelijk dat er een vertrouwenspersoon of een tuchtcommissie is waar zij kunnen aankloppen als online gedrag uit de hand loopt. En tot slot: spreek vóóraf met elkaar af wie het initiatief neemt tot actie als het een keer misgaat.

Stap 2 – Onderzoek wat er aan de hand is.

Om te bepalen of online gedrag uit de hand is gelopen, moet je een aantal dingen nalopen:

  • Verzamel bewijs: screenshots of kopieën van het uit de hand gelopen gedrag en de eventuele reacties van anderen daarop.

  • Breng de context in kaart: is de vervelende reactie, weer een reactie op iets anders?

  • Bepaal om wie het gaat, zowel de zender als de ontvanger van de vervelende berichten.

  • Controleer ook of het de eerste keer is dat het gebeurt. Bespreek de kwestie met anderen binnen de verenigingen, het liefst ook met mensen die degene kennen die zich niet aan de gedragsregels heeft gehouden. Als het méér lijkt dan een uit de hand gelopen grapje en de dreiging oogt serieus, neemt dan contact op met de wijkagent.

Stap 3 – Onderneem actie

Als online gedrag duidelijk over de grens van de club is gegaan, moet er gecorrigeerd worden. Dit kan door (intern) een tuchtprocedure te starten en de overtreder van de gedragsregels op het matje te roepen. Neem in zo’n procedure ook het belang van het slachtoffer mee. Als er sprake is van een serieuze dreiging, moet de politie ingeschakeld worden. Vergeet natuurlijk ook niet dat het schadelijke bericht verwijderd moet worden.

Stap 4 – Voorkom herhaling

Na deze drie stappen is het te hopen dat het niet nog een keer zal gebeuren. Leer fatsoenlijk mediagedrag daarom aan op de vereniging. Beschouw dit als een serieuze taak en geef de gedragsregels én de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag een duidelijke plaats binnen de vereniging. Draag sportiviteit en respect uit, en handel ernaar!

Hier vind je de folder die ‘Samen naar een veilig sportklimaat’ in samenwerking met www.mijnkindonline.nl heeft ontworpen om het stappenplan helder weer te geven.


NOC*NSF 01 jul. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: