Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

110 miljoen euro als steunfonds voor sportclubs

NOC*NSF04 mei 2020

Sportverenigingen zijn niet alleen sportief, maar ook in financieel opzicht hard geraakt door de coronacrisis. Nu de jeugd tot en met achttien jaar als eerste voorzichtig weer aan het sporten mag, heeft het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor sportclubs. Met dit bedrag kunnen verenigingen de jeugdige sporters goed opvangen en blijft de unieke Nederlandse infrastructuur behouden.

Met de 110 miljoen euro komt Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tegemoet aan de hoogste nood van sportverenigingen. De clubs beschikken niet over grote reserves en er wordt juist nu extra inspanning gevraagd van hen. De insteek van de financiële tegemoetkoming is dat sportvereniging straks weer voor alle Nederlanders hun deuren kunnen openen.

Sociale ontmoetingsplek

Minister Martin van Rijn is tevreden met het besluit. “De sportvereniging is een plek waar veel mensen samenkomen. Niet alleen om te bewegen, maar juist ook als sociale ontmoetingsplek. Met het steunpakket ondersteun ik de sportverenigingen die het financieel zwaar hebben door de gevolgen van het Coronavirus en waar we als kabinet juist nu een beroep op doen.”

Splitsing

De 110 miljoen euro is opgedeeld in tweeën: negentig miljoen euro gaat naar sportverenigingen, waarmee de huur over de periode van 1 maart tot 1 juni wordt kwijtgescholden. Voor veel sportclubs is de huur immers de grootste kostenpost. Deze maatregel komt ruim elfduizend sportverenigingen tegemoet. De resterende twintig miljoen gaat naar clubs met een eigen accommodatie. Zij hebben in deze tijden te maken met doorlopende lasten en omzetverlies omdat de kantines niet draaien. Elk van deze sportverenigingen krijgt een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro. Hiermee kunnen de clubs hun trainingen voor de jeugd hervatten en activiteiten organiseren voor niet-leden.


NOC*NSF 04 mei 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: