Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

"Al dragen we maar een klein steentje bij, dan is het de moeite waard geweest"

NOC*NSF24 mrt. 2020

Bizarre tijden zijn het, waar we op dit moment in leven. "Des te belangrijker is het, dat we proberen iets voor een ander te betekenen", zegt Willem La Rivière, directeur van de biljartbond KNBB. Samen met Jeu de Boules-bond directeur Twan Beckers lanceerde hij vorige week binnen één dag het platform 'Sporters voor elkaar', bedoeld om te ondersteunen dat mensen elkaar weten te vinden en kunnen bellen.

La Rivière schetst de situatie, waarin hij zich vorige week bevond. "Het Coronavirus levert zó veel onzekerheid op, iedere bond, elke club, maakt zich zorgen. En dat geldt zeker ook voor onze bond, die veel leden in de oudere doelgroep heeft. De Jeu de boules bond heeft een vergelijkbaar ledenbestand, waardoor er tussen ons meestal vrij korte lijnen zijn. En toen ik vorige week contact had met Twan Beckers, stelden we ons de vraag wat wij konden doen en concludeerden we dat we dit plan goed samen op konden zetten. Binnen een dag was 'Sporters voor elkaar' online."

Samen tegen eenzaamheid

Beide bonden hebben ook een nauwe samenwerking met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, en om snel in actie te komen werd besloten 'Sporters voor elkaar' te lanceren. Ook Beckers  ziet het plan als een logische stap om te nemen. "Sporten verbindt en zorgt voor sociale cohesie. In deze tijd is het extra van belang om ervoor elkaar te zijn. Onze sporten zijn niet thuis te beoefenen, waardoor de veelal oudere leden een grote kans lopen zich eenzaam te voelen. Daarom roepen wij onze leden op zich te melden als vrijwilliger."

Iedereen kan acties bedenken

La Rivière licht toe: "Voor veel mensen is hun sport niet alleen hun sport, maar ook hun grootste hobby, of zelfs hun leven. En als dat zo ineens wegvalt, dan moeten we proberen te voorkomen dat deze mensen in een compleet isolement terecht komen." Was 'Sporters voor elkaar' verleden week één van de eerste initiatieven, inmiddels zijn die er talrijk. "Prima", aldus La Rivière, "want ze vullen elkaar allemaal aan. Iedereen kan acties bedenken om mensen met elkaar in contact te laten komen. Daaraan kunnen we allemaal ons steentje bijdragen!"


NOC*NSF 24 mrt. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: