Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Meldpunt Centrum Veilige Sport geopend

NOC*NSF08 mei 2019

De website www.centrumveiligesport.nl is geopend. Daarop kunnen mensen terecht, die vermoedens hebben over grensoverschrijdend gedrag in de sport. Ook sportbestuurders vinden er zinvolle en handige informatie.

De website is één van de acties die voortvloeien uit het rapport dat de onderzoekscommissie De Vries in december 2017 presenteerde over seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Daarin stonden 42 aanbevelingen om te komen tot een veiliger sportklimaat.

Chatfunctie

Het meldpunt Centrum Veilige Sport heeft onder meer een chatfunctie. De website bevat ook informatie over preventief beleid op terrein van grensoverschrijdend gedrag en integriteit.

"Het is cruciaal dat meer mensen over dit onderwerp durven te praten", licht Emiel Krijt, namens NOC*NSF verantwoordelijk voor het project, toe. "En dan niet alleen de slachtoffers zelf, maar vooral alle andere mensen die vermoedens hebben van seksuele intimidatie en misbruik."

Inmiddels hebben al zeker 64 sportbonden de meldplicht voor bestuurders en begeleiders ingevoerd. Daarvoor werd kortgeleden ook al een infographic ontwikkeld.


NOC*NSF 08 mei 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: