Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Meldplicht om seksuele intimidatie en misbruik aan te kunnen pakken

NOC*NSF04 apr. 2019

Hoe we binnen de sport het beste zelf kunnen regelen dat seksuele intimidatie en misbruik binnen de club teruggedrongen wordt, daarover denken we samen al geruime tijd na. Nu is er een volgende stap gezet: de invoering van een meldplicht. Doel ervan: heldere procedures voor iedereen, zodat we het de daders nóg moeilijker maken.

In de kranten verschijnen met regelmaat berichten over seksuele intimidatie en misbruik die soms jarenlang plaats heeft kunnen vinden binnen sportverenigingen zonder dat dit gesignaleerd werd. Dat er nu meer zaken bekend worden, betekent dat er meer over wordt gesproken en dat is positief. Op die manier kunnen slachtoffers worden geholpen en daders bestraft. Uit onderzoek weten we dat de hoeveelheid slachtoffers vele malen groter is dan hetgeen nu bekend. Eén op acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.

Signaal afgeven

Het is moeilijk te verteren dat seksuele intimidatie en misbruik vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden. De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Vaak hun hele leven lang. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen hebben daarom de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: "Gezien de toenemende aandacht in de samenleving voor seksuele intimidatie en misbruik, en de maatschappelijke reactie daarop, is het hoog tijd dat de sport één helder signaal gaat afgegeven: Seksuele intimidatie en seksueel misbruik worden niet getolereerd!”

Infographic

Onderstreept jouw bestuur het belang van deze meldplicht, maak deze dan ook bij de begeleiders binnen jouw vereniging bekend. Daarvoor is een Infographic gemaakt, waarin handvatten zijn opgenomen over het melden en hoe dat proces in zijn werk gaat.

Stappenplan volgt

NOC*NSF ontwikkelt momenteel samen met Rutgers en sportbonden een stappenplan voor preventief beleid tegen grensoverschrijdend gedrag en voor integriteit. De verwachting is dat voor de zomervakantie materialen voor sportverenigingen beschikbaar komen. Uiteraard zullen we dat dan hier melden, om samen seksuele intimidatie en misbruik tegen te gaan en te voorkomen.


NOC*NSF 04 apr. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: