Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Ouders van talenten

Door NOC*NSF

Talenten zijn sporters die deelnemen aan een talentenprogramma, bondsopleiding of die uitkomen op een hoog niveau in de sport. Bij de ontwikkeling van talenten geven ouders belangrijke, soms doorslaggevende steun op de achtergrond. Als een kind een talent blijkt te zijn en in aanmerking komt voor specialistische opleidingen, vergt dit veel inspanning van de ouders en van het kind.

Het leven van het talentvolle kind verandert: meer trainingsuren, minder tijd voor vriendschappen, zware lichamelijke inspanning, lichamelijke veranderingen, minder tijd voor schoolactiviteiten, spanning tussen talentenprogramma en programma van de vereniging, enzovoort. Ook het leven van het gezin verandert sterk. Ouders van talenten investeren veel tijd en geld in de sport van hun kind. Een talentvol kind neemt een centrale plaats in binnen het gezin en bepaalt in sterke mate de gezinsactiviteiten.

Aandacht aan ouders

Besteed veel aandacht aan de rol van de ouder. De ouder heeft nog altijd de hoofdrol, al lijkt zijn rol tijdens de sport zich op de achtergrond af te spelen. Houd het lijntje tussen de ouders, de vereniging, de trainer/coach en de sporter kort. Goed informeren, communiceren en evalueren is hierbij belangrijk. Enkele tips hiervoor zijn:

Tip 1. Informeren

Ouders van talenten zijn vaak heel betrokken, soms zelfs iets te. Informeer ze goed over wat de vereniging wel of niet van ze verwacht en waarom. Dit helpt ze op een gezonde manier betrokken te zijn. Informeer de ouders van talenten aan het begin van het seizoen over:

 • Huishoudelijke zaken als trainingstijden, vervoer, wedstrijdorganisatie, telefoonnummers van de begeleiding. Geef duidelijk aan met wie ze contact kunnen opnemen als er iets is.
 • Jaarkalender met wedstrijden, stages, vakanties
 • Selectiecriteria; verwachtingen, doelstellingen en methoden
 • Trainingsmethoden
 • Verwachtingen over het gedrag van ouders voor, tijdens en na de training en wedstrijd
 • Wat ouders van de trainer, coach en de vereniging kunnen verwachten

Tip 2. Communiceren

Onderhoud een goede relatie met de ouders van talenten. Een sterke driehoeksrelatie tussen sporter – ouder – coach is belangrijk voor het welzijn en sportplezier van het kind. Ouders en trainers/ coaches hebben elk hun eigen taak. Dit verschil moet voor het kind duidelijk blijven. Zorg als trainer/ coach dat je goed geïnformeerd bent over:

 • De thuissituatie: gezinssamenstelling, vrijetijdsbesteding, rolverdeling, etc.
 • De schoolsituatie: schoolresultaten, schoolbeleving en vriendenkring
 • Emoties van het kind: hoe voelt het zich
 • Persoonlijkheid van het kind: hoe leert hij of zij het beste, welk gedrag laat het thuis zien?
 • Ontwikkeling van het kind: niet alleen sportgericht maar ook sociaal-emotioneel en persoonlijk Maak duidelijk dat je als trainer/ coach beschikbaar bent voor vragen

Tip 3. Evalueren

Kies een moment halverwege het seizoen om te bespreken hoe het gaat. Moeten er bijvoorbeeld afspraken worden aangepast? Mogelijke gespreksthema’s zijn:

 • Positie van kind binnen de groep
 • Rol van het kind
 • Sportieve ontwikkeling van het kind
 • Positie van de ouder

Evalueer nog een keer aan het einde van het seizoen. Maak – wanneer van toepassing – alvast afspraken voor het komende seizoen. Luister oprecht naar het verhaal en de beleving van de ouders, zodat ze zich gehoord voelen.

 

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: