Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Ouders

Door NOC*NSF

Ouders spelen een grote rol in de sportbeleving van hun kind voor, tijdens en na de wedstrijd, maar natuurlijk ook thuis. Niet alleen kinderen zijn gebaat bij de betrokkenheid van hun ouders, ook je vereniging heeft er profijt van. Naast toeschouwer zijn ouders vaak actief als coach, trainer, commissielid of bestuurder. Ouders zijn een belangrijke factor in een bloeiend verenigingsleven; waardeer en investeer daarom in ze! Ouders en coaches hebben veel met elkaar te maken gedurende een seizoen. Onderhoud daarom de relatie niet alleen via mail, maar juist ook via persoonlijk contact.

Ouderbijeenkomst

Het is belangrijk ouders zo veel mogelijk te betrekken bij de vereniging. Dit kun je doen door ouderavonden en -activiteiten te organiseren. Denk daarbij aan het volgende:

 • Voor ouders per groep of leeftijdscategorie: De trainer, coach of begeleider geeft toelichting over groepsafspraken en -thema’s. Zie voor tips over leeftijdscategorieën in de download
 • Een gezamenlijke ouder-kindtraining zodat de ouders de sport van hun kind ook leren spelen
 • Een spelregelquiz om de spelregelkennis te vergroten, zie ook Spelregelkennis
 • Gezamenlijk de groepsafspraken bespreken, zie ook ‘Groepsafspraken’

Wanneer je als vereniging contact legt met ouders, let dan op het volgende:

 • Kies altijd een positieve insteek bij je contacten met ouders. Focus op wat je wél graag wilt zien als vereniging.
 • Vertel ouders dat zij grote invloed hebben op het gedrag en de prestaties van hun kind. Hun gedrag en houding beïnvloeden het zelfbeeld van de jonge sporter.
 • Leg ouders uit dat plezier de basis is van de sporttechnische ontwikkeling van hun kind.
 • Benadruk dat ouders en vereniging er samen voor zorgen dat kinderen zelfvertrouwen opbouwen en gemotiveerd raken en blijven om te sporten.
 • Geef speciaal aandacht aan ouders van nieuwe jeugdleden, zie ook het artikel ‘Kennismaking nieuwe leden’.

Sportplezier

Ouders heb je in alle vormen en maten, de ene ouder komt niet vaak kijken, de andere is weer iets te fanatiek. Voor alle ouders zou het sportplezier van hun kind centraal moeten staan. Het is belangrijk dit te herhalen en te bespreken wat de vereniging onder sportplezier verstaat. Je kunt ook tijdens een van de bestaande ouderavonden dit onderwerp bespreken. Het uitgangspunt van de ouderavond is dan: hoe bevorder je het sportplezier van je kind? Ga met ouders in gesprek over wederzijdse verwachtingen:

 • Maak duidelijk waaróm kinderen sporten: uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds weer dat plezier op nummer 1 staat, niet winnen. Dat geldt zelfs voor topsporters!
 • Wat voor vereniging ben je, waar sta je voor, wat wil je uitdragen?
 • Wat verwacht de vereniging van de ouders?
 • Welke rol hebben ouders voor, tijdens en na de wedstrijd?
 • Wat kunnen ouders van de vereniging verwachten?
 • Wat is de werkwijze van de trainer?
 • Wat zijn de afspraken rondom trainingen en wedstrijden?

Een voorbeeld van ouderaanpak op een vereniging en tips voor ouders kun je hier lezen.

 

Binnen dit thema


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: