Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Financieringsmogelijkheden

Door NOC*NSF

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden voor de aanleg en het onderhouden van sportaccommodaties. Er zijn namelijk maar weinig clubs die zelf over de benodigde middelen beschikken. Hieronder vind je de belangrijkste financierings- en subsidiemogelijkheden voor sportaccommodaties. 

Financiering 

Stichting Waarborgfonds Sport

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is een onafhankelijke stichting die actief is in heel Nederland. SWS is in 1980 opgericht op initiatief van het ministerie van VWS, NOC*NSF en De Lotto, nadat eind jaren '70 werd geconstateerd dat verenigingen steeds meer moeite hadden om voor de aanleg, de bouw, de renovatie of de aankoop van de accommodatie, een bancaire lening te krijgen. Het belangrijkste doel van SWS is het stimuleren van bezit van kwalitatief goede accommodaties door verenigingen. SWS doet dit door borgstellingen te verstrekken aan banken. Leningen tot 75.000 euro kunnen met ingang van 1 januari 2019 volledig door SWS worden geborgd. Bij grotere leningen doet SWS dit in samenwerking met de gemeente waarin de vereniging is gevestigd. 

Meer informatie staat op de website van Stichting Waarborgfonds Sport.

Maatschappelijk financieren

Naast het verstrekken van subsidies, is het mogelijk om voor het realiseren van een sportvoorziening gebruik te maken van het model van Maatschappelijk Financieren. Hierdoor kan de overheidssubsidie omlaag en wordt de positie van de sportorganisatie versterkt.

Crowdfunding

Een andere financieringsmogelijkheid is crowdfunding. Als aanvulling op andere vormen van financiering kan crowdfunding helpen om de nog ontbrekende financiële middelen bij elkaar te krijgen. 

Subsidies

Subsidie Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)

Deze regeling is een stimulans voor de bouw en/of het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en/of onderhoud van sportmaterialen. Voor zowel sportverenigingen als andere niet-winstbeogende sportorganisaties geldt dat er sinds 1 januari 2021 weer een totale subsidiepot van 79 miljoen euro beschikbaar is voor investering in sportaccommodaties.

Stand van zaken per 1 maart 2021: De BOSA-aanvragen gaan hard: per 1 maart is er al voor €26,6 miljoen euro subsidies verleend en voor €15 miljoen euro aan aanvragen in behandeling. Er is dus nog zo'n €37 miljoen subsidiegeld beschikbaar.

Sportsubsidiewijzer

De sportsubsidiewijzer van het Kenniscentrum Sport en Bewegen bevat een overzicht van de mogelijkheden voor subsidies, sponsoring of financiering op sportgebied in Nederland. 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: