Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

26 februari | Regeling ‘Tegemoetkoming Energiekosten Sport- en Cultuursector Flevoland’

Sportbedrijf Lelystad01 feb. 2024

De provincie Flevoland stelt een regeling open voor stichtingen en verenigingen binnen de Sport- en Cultuursector, waarbij een tegemoetkoming aangevraagd kan worden voor de energiekosten in de periode 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023.  

De afgelopen jaren zijn voor sportaanbieders en culturele instellingen tumultueus geweest. De coronaperiode heeft grote invloed gehad op de weerbaarheid van de Sport- en Cultuursector. Zo kreeg de sportsector onder andere te maken met een terugloop van leden, met een dalende sportparticipatie tot gevolg. Indirect raakt dit de gehele samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidseffecten die dit met zich meebrengt. Ook de cultuursector heeft enorme schade geleden. Met name de amateurkunstverenigingen en informele kunstverbanden.  

Daarnaast hebben de energieprijzen, die begin 2022 fors opliepen, een negatief effect op de Sport- en Cultuursector. Zij kregen hierdoor niet de kans om de schade uit de coronaperiode in te lopen, laat staan te investeren in bijvoorbeeld verduurzamen Voor de hoge energierekening, maar ook de huidige inflatie, stelt de provincie een tegemoetkoming beschikbaar van € 1.000,- per organisatie als steun in de rug voor Sport en Cultuur in Flevoland.  

In totaal komen maximaal 675 Flevolandse organisaties in aanmerking voor de bijdrage. Om alle verenigingen en stichtingen op het gebied van Sport en Cultuur tegelijk de kans te kunnen geven om een aanvraag te doen, is er één centraal moment waarop de regeling opengaat: maandag 26 februari om 16.00 uur en de sluitingsdatum is 31-3-2024. 

Uiterlijk 30 april 2024 (4 weken na sluiting aanvraagperiode) ontvangt ieder bericht of de aanvraag is goedgekeurd.

Klik hier voor het aanvragen van de tegemoetkoming: https://nl.surveymonkey.com/r/5XRW72T

 De tegemoetkoming is voor stichtingen en verenigingen die:  

  • gevestigd zijn in Flevoland; 
  • activiteiten organiseren binnen de Sport- of Cultuursector in Flevoland; 
  • een accommodatie gebruiken en/of in bezit hebben. 

Voor Flevolandse MKB ondernemingen heeft de provincie Flevoland eveneens een regeling opengesteld. Bekijk hier de regeling voor het MKB.

Sportservice Flevoland is de uitvoeringsorganisatie die de regeling coördineert en uitvoert in nauwe samenwerking met partners, waaronder Kunstlink Flevoland als vertegenwoordiger voor de kunst- en cultuursector.

Ga voor meer informatie naar https://www.sportflevo.nl/voorwaarden-energiekosten.

Dit is een initiatief van de Provincie Flevoland, Kunstlink Flevoland en Sportservice Flevoland


Sportbedrijf Lelystad 01 feb. 2024

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: