Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Inspiratieavond 9 november | Week Aangepast Sporten

Sportbedrijf Lelystad16 okt. 2023

Van 6 tot en met 12 november staat Flevoland weer in het teken van aangepast sporten tijdens de Week van het Aangepast Sporten. Als hoogtepunt van deze speciale week nodigen Sportbedrijf Lelystad en Sportservice Flevoland je graag uit voor de gratis inspiratieavond Aangepast Sporten op donderdag 9 november om 19:00 uur in Sportcomplex De Rietlanden in Lelystad.

Tijdens deze avond staan inspiratie en ontmoeting centraal. De avond start met een theatervoorstelling over de kracht van diversiteit maar ook de pijn van kwetsende uitingen in kantines van amateurclubs. Daarna vindt er één inspiratieronde plaats waaruit iedere deelnemer kan kiezen uit een viertal sessies. Er is gekozen om voor verschillende doelgroepen en verschillende thema’s binnen het aangepast sporten een inspirerende sessie te organiseren.

De viertal sessies waaruit gekozen kan worden zijn:

Bewegen en bewogen worden
Wil je (meer) leren hoe je mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) op een verantwoorde manier bewegingsactiviteiten aan kan bieden? Tijdens de scholing Bewegen en Bewogen Worden doe je theoretische kennis en praktijkvaardigheden op.

Begrijp ik jou?
Heb je in beweegsituaties ook geregeld te maken met moeilijk verstaanbaar gedrag? En wil je weer goed contact met je deelnemers en meer plezier? Er zijn manieren om te zorgen dat het plezier weer toeneemt: voor de deelnemer en de begeleider.

Trainen en coachen van mensen met autisme
Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben moeite met grote hoeveelheden prikkels. Wat hen onderscheidt van mensen zonder autisme is vooral de wijze waarop ze waarnemen en denken. Tijdens deze training krijg  je inzicht in wat autisme is en hoe het is om autisme te hebben. Je doet kennis en vaardigheden op die je direct kunt toepassen in je eigen dagelijkse praktijk.

Hersenletsel
Tijdens deze sessie krijg je meer inzicht in wat NAH is en wat dat betekent bij het sporten, zowel individueel als in groepsverband. Welke beperkingen ervaren mensen lichamelijk en/of cognitief, en welke mogelijkheden zijn er in begeleiding van deze mensen tijdens sportmomenten? Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je hoe je creatief kunt denken in aanpassingen voor deze doelgroep.

TIJD
De deuren van het sportcomplex zijn geopend vanaf 19.00 uur. Het programma is als volgt:
19.00: inloop
19.15: start voorstelling
20.00: start inspiratiesessies
21.00: afsluiting + borrel
21.30: Sluiting deuren
 
VOOR WIE?
De avond is bedoeld voor professionals in de sport, zorg en het onderwijs, vrijwilligers die werken met mensen met een beperking, ervaringsdeskundigen en inwoners van Flevoland die in hun omgeving te maken hebben met mensen met een beperking. Deze uitnodiging mag verder worden verspreid.
 
AANMELDEN
Meld je uiterlijk 23 oktober aan voor de inspiratieavond via de onderstaande button. Tijdens je aanmelding geef je direct op welke inspiratiesessie je bij wilt wonen. Je kunt je aanmelden tot uiterlijk twee weken van te voren.Voor elke sessie geldt dat er een minimum aantal aanmeldingen nodig is om doorgang te vinden. Mocht er twee weken van te voren niet het benodigd aantal deelnemers aangemeld zijn, dan wordt de sessie geannuleerd. Vandaar dat wij ook een 2e keus vragen in het aanmeldformulier.

Aanmelden kan via deze link. 

Vragen? Neem dan direct contact op met: 

Tamaryoës Kok, Sportbedrijf Lelystad
t.kok@sportbedrijf.nl
Maarten van Erp, Sportservice Flevoland
vanerp@sportflevo.nl


Sportbedrijf Lelystad 16 okt. 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: