Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportdeelname en lidmaatschappen bij verenigingen in Lelystad in 2021

Sportbedrijf Lelystad10 mrt. 2023

Elk jaar verzamelt en analyseert de landelijke sportkoepel NOC*NSF de ledencijfers van 77 aangesloten sportbonden. De bevindingen over de gehele en de georganiseerde sport worden jaarlijks gepresenteerd in het rapport Zo Sport Nederland. Uit dit rapport blijkt wederom dat de impact van corona op sportend Nederland groot is geweest in 2021.

Met een zogeheten KISS (Kennis en informatie systeem Sport) rapportage krijgen we binnen de gemeente Lelystad inzicht in de trends en ontwikkelingen in de ledenaantallen van de laatste jaren. Belangrijk is dat de meest recente cijfers over het jaar 2022 in de zomer van 2023 gepubliceerd worden.

Vanuit privacy overwegingen leest u hier enkel algemene informatie over de sportaanbieders in Lelystad. Het Sportbedrijf gebruikt deze rapportage en de inzichten om onze dienstverlening richting de sportaanbieders en de verenigingen in het bijzonder te verbeteren.

Hieronder zijn voor u de belangrijkste trends en ontwikkelingen samengevat in Lelystad en in heel Nederland in met name 2021.

Samenvatting lidmaatschapsrapportage (KISS)

 • De skihelling met het ledenpercentage van de gemeente Lelystad versus de provincie Flevoland en Nederland geeft weer dat Lelystad met 18,6% gemiddeld behoorlijk onder het landelijke gemiddelde 24,6% zit en ook nog ruim 1 procent onder het gemiddelde in onze provincie (19,7%).

 • In alle leeftijdsklassen heeft Lelystad procentueel minder leden van sportbonden in vergelijking met Nederland.
 • Het ledenpercentage is in 2021 iets toegenomen (+ 0,1%) nadat het de afgelopen jaren daalde van 19,9% in 2017, 19,1% in 2019, 18,5% in 2020 naar 18,6% in 2021. Het landelijk ledenpercentage nam in 2021 ook weer iets toe.
 • Sportvisserij Nederland heeft het grootste aantal lidmaatschappen in Lelystad, gevolgd door voetbal (KNVB) en Tennis (KNLTB) als derde sportbond.
 • Opvallend in de top 10 van Lelystad t.o.v. de landelijke top 10:
  • In de landelijke top 10 staat Atletiek op de 9de plek. De sport komt niet voor in de top 10 van Lelystad (Atletiek op de 11de).
  • In plaats hiervan staat 8ste Watersport (landelijk 15de).
 • Tien grootste sportbonden met blijvende daling of stijging (2019, 2018, 2017)
  • Daling: Hippische Sport, Gymnastiek, hockey en Watersport
  • Stijging: Sportvisserij en Wandelen

 

Landelijke Sportdeelname Index en de impact van corona

Vanuit een landelijk panel wordt maandelijks de landelijke sportdeelname gemeten. Sportdeelname geeft meer inzicht en verdieping op het sport- en beweeggedrag in de gemeente of regio, bijvoorbeeld in Lelystad. NOC*NSF ziet dat landelijk de lidmaatschapscijfers in de afgelopen jaren zijn gedaald en vanaf 2020 (voor de coronacrisis) zijn gestabiliseerd. Zij zagen daarnaast een landelijke stijging in de sportdeelname tot de coronacrisis begon in 2020. Mede door de lockdowns is de sportdeelname in 2020 en zeker in 2021 behoorlijk gedaald.

Als we inzoomen dan kunnen we vaststellen dat de wekelijkse sportdeelname steeg tot 65% in 2019, in 2020 daalde de wekelijkse sportdeelname van 65% naar 61% en in 2021 zelfs naar 56%. In echte getallen gezien daalde het aantal wekelijkse sporters in 2020 van 10,2 miljoen naar 9,7 miljoen en in 2021 zelfs naar 8,8 miljoen. In 2 jaar tijd raakten we dus door Corona en de maatregelen (zoals de lockdowns) bijna 1,4 miljoen wekelijkse sporters kwijt.

Kijken we naar verschillen tussen jeugd en volwassenen, dan zien we dat de jeugd vooral in het eerste coronajaar flink minder is gaan sporten. Van gemiddeld 78% in de pre-coronajaren daalde het naar 68% in 2020 en zelfs naar 65% in 2021. Bij de volwassenen was de grootste daling te zien in het tweede coronajaar, van gemiddeld 62% in de pre-coronajaren naar 60% in 2020 naar 54% in 2021.

Ook het aantal keren sporten per maand daalde bij de volwassenen vooral in het tweede jaar. In het eerste jaar vond er nog een opleving plaats, diegene die nog bleven sporten deden dat vaker dan voor corona, in het tweede jaar is te concluderen dat een flinke daling in tot onder het niveau van voor corona volgde. Wat de jeugd betreft daalde de sportfrequentie gedurende de hele coronaperiode.

Waar de sportdeelname (georganiseerd en ongeorganiseerd) daalde zijn de lidmaatschappen van sportverenigingen in totaal iets gegroeid. De sportverenigingen zijn een cruciaal fundament voor het Nederlandse sportlandschap. De sportdeelname geeft het NOC*NSF en indirect ook het Sportbedrijf dus informatie over sportend Nederland en Lelystad, zowel georganiseerd (in verenigingsverband) als ongeorganiseerd (buiten hardlopen, wielrennen etc.).

Heeft u verder nog vragen als vereniging over deze cijfers in vergelijking tot de situatie bij uw vereniging? Neem dan contact op met de verenigingsondersteuner S. Enkelaar via s.enkelaar@sportbedrijf.nl

 

 

 

 

 


Sportbedrijf Lelystad 10 mrt. 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: