Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sociaal Veilige Sport in Dordrecht

Dordt Sport30 jan. 2024

Veel mensen beleven dagelijks plezier met sport. Individueel, bij een vereniging, recreatief of op hoog niveau: sporten is heerlijk! Een sociaal veilige sportomgeving is een belangrijke randvoorwaarde voor het beleven van sportplezier. De laatste jaren is gebleken dat dit geen vanzelfsprekendheid is, waar dat het wel moet zijn. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, intimidatie en het uitsluiten of pesten van sporters met een andere achtergrond of seksuele oriëntatie zijn slechts enkele voorbeelden. Dit gedrag heeft niet alleen grote impact op het leven van degenen die er slachtoffer van zijn, maar ook op de sfeer op en de goede naam van de sportaanbieder.

Een sportclub die werkt aan een sociaal veilige sportomgeving sluit niemand uit, geeft sporters de kans zich te ontwikkelen, plezier te beleven aan de sport en zich vrij te voelen te zijn wie ze zijn en om zich uit te spreken op het moment dat er iets gebeurt.

Basiseisen sociale veilige sport

sport voor iedereen begint met een goede basis. Sportaanbieders die voldoen aan de vier basiseisen hebben een goed fundament voor een veilige sportomgeving. De basisregels zijn landelijk ontwikkeld.

De vier basiseisen:

  1. Verklaring omtrent het gedrag (sportverenigingen kunnen  gebruik maken van de Regeling Gratis VOG)
  2. Gedragscode (opstellen en communiceren)
  3. Vertrouwenscontactpersoon op de club
  4. Vakkundig geschoolde trainer-coaches (e-learning voor trainer-coaches)

In 2024 willen we alle Dordtse sportaanbieders, voor zover nodig, ondersteunen om uiterlijk op 31 december 2024 minimaal te voldoen aan deze basiseisen. Vanaf 1 januari 2025 zal de gemeente alleen nog samenwerken met sportaanbieders die hier aan voldoen. Ook voor toekomstige subsidies gaat dit een vereiste worden.

Ondersteuning en informatie


Dordt Sport 30 jan. 2024

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: