Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sport en bewegen met Zorg

Sport in Deventer19 mrt. 2024

Samen met NOC*NSF organiseert Sportbedrijf Deventer het netwerk Sport en Bewegen met Zorg. Steeds meer organisaties en initiatieven slaan de brug tussen sport en zorg. Zo zijn er in Deventer al een aantal verenigingen actief op dit gebied.

Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking tussen AV Daventria ’06 en Impluz die runningtherapie bieden aan mensen met psychische klachten. Of de samenwerking tussen Carinova en de BUDO vereniging die aansluiting hebben gevonden in hun aanbod “In balans” en “Zeker Bewegen”. Verbindingen die een bijdrage leveren aan de sportparticipatie en meer bewegen van inwoners met een zorgvraag. Maar hoe zet je een samenwerking op waarbij je deze domeinen verbindt? Waar moet je rekening mee houden? Wat werkt, en wat niet?

Tijdens de informatieve bijeenkomst in november, bezocht door een mooi aantal zorgprofessionals en beweegaanbieders, zijn een aantal actiepunten geformuleerd. Hiermee is in de periode erna aan de slag gegaan. 

Website Sport en Bewegen met Zorg 
De website met het aanbod Sport en Bewegen met Zorg is online, zie Sport en bewegen met Zorg (sportindeventer.nl) Bedoeld voor zowel zorgorganisaties, sport- en beweegaanbieders en inwoners. Het is geen statische informatie en kan altijd aangevuld worden met nieuw aanbod.

Ontbreekt er een aanbieder? Of wil je er als aanbieder ook graag tussen staan? Neem dan contact op via sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl 

Speciaal voor betrokken sport- en beweegaanbieders: deelname aan landelijke pilot?
Tijdens de bijeenkomst eind november had NOC*NSF al een inkijkje gegeven in de eerste tranche van het landelijke project 'Pilotclub Sport & Zorg'. Nu zijn we in voorbereiding op de 2e tranche waarbij Sportbedrijf Deventer met NOC*NSF nog meer gaat samenwerken en afstemming heeft hoe we dat ook in Deventer lokaal nog beter kunnen verzorgen. Sport- en beweegaanbieders uit Deventer kunnen deelnemen aan deze pilot met als doel: 

 • de inwoners die net wat meer aandacht, zorg en veiligheid nodig hebben in beweging te brengen; 
 • waarbij de sport- en beweegaanbieders nauw samenwerken met de zorgorganisaties;
 • en daarbij ondersteund worden om dit ook te kunnen realiseren en te faciliteren.  

Waarom zou je als sport- of beweegaanbieder deelnemen aan deze pilot?

 • Vanuit maatschappelijke betrokkenheid
 • Uitbreiding en/of versterken lokaal netwerk
 • Mogelijk uitbreiding of verbreding aanbod voor (nieuwe) doelgroepen
 • Kennis delen en uitwisselen met andere aanbieders en met betrokken zorgorganisaties
 • Ondersteuning en begeleiding vanuit NOC*NSF en Sportbedrijf Deventer (en waar mogelijk vanuit de sportbond)
 • Financiële bijdrage van € 500,00 (inclusief btw) vanuit NOC*NSF t.b.v. Sport en Bewegen met Zorg

Ben je als sport- of beweegaanbieder geïnteresseerd, dan wordt het volgende verwacht:

 • Je zorgt voor een vast contactpersoon binnen de vereniging voor dit thema (met reserve)
 • Je zet je in en staat open voor samenwerking met lokale sport- en zorgnetwerk
 • Je biedt aanbod dat passend is voor een zorgvraag
 • Je neemt deel aan de monitoring van het project, bestaande uit een digitale vragenlijst met een 0-meting (direct na aanmelding), tussenevaluatie en eindevaluatie. Het gaat om het invullen van een vragenlijst waarbij we de uitkomsten koppelen aan de Sport en Bewegen met Zorg bijeenkomsten in Deventer.
 • Je neemt deel aan lokale bijeenkomsten Sport en Bewegen met Zorg, georganiseerd door Sportbedrijf Deventer en NOC*NSF t.b.v. de (hulp)vragen en dat wat naar voren komt vanuit de monitoring.

Wil je meedoen met de pilot?
Meld je dan uiterlijk 24 maart aanstaande aan via Aanmeldformulier Pilotclubs Sport & Zorg (office.com) Na aanmelding ontvang je via NOC*NSF een overeenkomst, waar ook staat uitgelegd hoe je de € 500,- ontvangt. Tevens krijg je de link naar de online 0 meting. De uitkomst hiervan zullen we bij de volgende bijeenkomst op donderdag 11 april gezamenlijk doornemen.

Wil je niet meedoen met de pilot, maar wil je wel betrokken blijven bij het lokale netwerk Sport met Zorg? Dat kan natuurlijk ook! En ook al zullen we tijdens de bijeenkomsten echt ingaan op de vraagstukken vanuit de deelnemende pilot verenigingen/ clubs, deelname is nog steeds belangrijk voor de verbinding van sport en bewegen met zorg!

Vervolgbijeenkomst donderdag 11 april 2024
Op donderdag 11 april vindt de volgende (netwerk)bijeenkomst Sport met Zorg plaats. Deze bijeenkomst is voor zowel de betrokken zorg- en welzijnsorganisaties als voor alle betrokken sport- en beweegclubs (of je nu wel of niet ‘officieel’ meedoet met de pilot). Aanmelden voor de bijeenkomst kan via: https://forms.gle/oFEerXSjcgy5EoPq6

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de stappen die zijn gezet naar aanleiding van de eerste bijeenkomst. En laat NOC*NSF ons in ieder geval de totaaluitkomsten zien van de lokale 0 meting van de deelnemende sport- en beweegaanbieders om zo met elkaar te bespreken waar we op gaan focussen.

Mocht je in de tussentijd vragen hebben, neem gerust contact met ons op via sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl


Sport in Deventer 19 mrt. 2024

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: