Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Collectieve inkoop horeca per 1 september via Horesca

Sport in Deventer22 aug. 2022

Per 1 september 2022 heeft Sportbedrijf Deventer collectieve inkoopafspraken gemaakt met Horecaleverancier HORESCA voor Food, Frisdrank en Non-Food. Sportverenigingen in Deventer kunnen voor dezelfde scherpe prijzen en goede servicevoorwaarden hun horecabenodigdheden inkopen.

Hoe het werkt
De vereniging sluit zelf een contract af met HORESCA en bepaalt welk assortiment zij afneemt. Voor meer dan 150 van de meest gangbare producten zijn speciale, scherpe prijzen afgesproken. Deze staan op een productlijst. Voor producten buiten deze lijst betaalt de vereniging de “normale” prijs of – indien de volumes het toelaten – kan de vereniging hier zelf prijsafspraken voor maken met HORESCA. U zit dus niet vast aan een standaard assortiment!

Interesse
Wilt u weten of deze collectieve inkoopafspraken ook de inkoopkosten van uw vereniging omlaag kunnen brengen? En wilt u verzekerd zijn van een servicegerichte leverancier die met u meedenkt en waar mogelijk rekening houdt met de situatie op uw club of sportcomplex? Neem dan contact op met Irene Jansens van Sportbedrijf Deventer via i.jansens@sportbedrijfdeventer.nl of via het mobiele nummer 06-2475 2232. U ontvangt dan een informatiepakketje en de product- en prijslijst. Vermeld de naam van uw club, de contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer. Op uw aangeven neemt HORESCA contact met u op om een afspraak te maken.

Huidige extreme marktsituatie
De prijsafspraken staan in principe vast. Maar zoals u zult weten, is de huidige marktsituatie zeer onvoorspelbaar door de oorlog in Oekraïene en de steeds hoger wordende energie- en grondstofprijzen. Hierdoor zijn prijsverhogingen niet uitgesloten. Het prijsvoordeel t.o.v. de basisprijs blijft echter gelijk.

Tot slot
De productenlijst waarvoor Sportbedrijf Deventer scherpe prijsafspraken heeft kunnen maken met HORESCA is samengesteld op basis van de input van de Scheg en diverse grote sportverenigingen in Deventer. Samen met het geboden serviceniveau geloven wij erin dat u hiermee de kosten voor uw club omlaag kunt brengen en de handling voor de vrijwilligers kunt vereenvoudigen. Zie voor de meest gestelde vragen de FAQ. Staat uw antwoord er niet tussen, schroom dan niet om contact op te nemen met één van de clubondersteuners van Sportbedrijf Deventer. 

 

 


Sport in Deventer 22 aug. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: